Categorie

Innovatieve ruimtelijke concepten, visies en processen, Leefbaarheid, sociale cohesie, inclusiviteit, en toegankelijkheid', Stedelijke vernieuwingsproces, gebiedsontwikkeling

Projectgegevens

Naam project
De Grote Waal
Functie/ invulling van het gebouw of gebied
Woongebouw (sociale huur), 139 woningen (appartementen en grondgebonden woningen)
Adres
Siriusstraat
Plaats
Hoorn
Gemeente
Hoorn
Gerealiseerd in
2022
(Bruto) Oppervlak (m2)
14500

Algemene toelichting op het project

Woningcorporatie Intermaris, gemeente Hoorn, Wiersema Architecten, M3H, heren 5 en FARO in samenwerking met kunstenaars hebben samen een na-oorlogse buurt gerevitaliseerd.

De bestaande na-oorlogse portiekflats zijn gesloopt en vervangen door hoogwaardige sociale woningbouw. Het plan bestaat uit vijf separate bouwblokken rond collectief groen en straatjes langs de Siriusstraat, Hoorn. De vijf blokken vormen samen een reeks van gebouwen, elk met een sterk eigen karakter, maar onderling duidelijk van één en de zelfde familie.

De afgelopen jaren is met een breed samengesteld team, op een integrale wijze, gewerkt aan dit vernieuwingsproject. In intensieve workshops met alle disciplines samen ie er een optimistisch en bijzonder plan ontstaan. Een plan waarin op alle schaalniveaus ingrepen worden gedaan, van stedenbouw tot bijzondere detaillering en beeldende kunst, om zo een betekenisvolle leefomgeving te realiseren.

De bouwblokken hebben een plastische opbouw van de massa, met een menselijke maat. Hoogteaccenten op de koppen worden vanaf de begane grond met set-backs opgebouwd. Zodat nergens het beeld van een massaal hoog volume ontstaat. Sociale veiligheid, overgangen openbaar- drive, groene inrichting van de openbare ruimte en een expressieve baksteenarchitectuur zijn belangrijke uitgangspunten van de bouwblokken. Dit wordt gecomplementeerd door het toepassen van kunst, specifiek per blok ontworpen in samenhang met de architectuur.

Stedenbouwkundig plan en supervisie: Wiersema architecten

Bouwblokken 1 en 3: M3H architecten

Kunst bouwblok 1 en 3: Nynke Koster

Bouwblokken 2 en 4: Heren 5 architecten

Kunst bouwblok 2 en 4: Folkert de Jong

Bouwblok 5: FARO architecten Kunst bouwblok 5: Giny Vos

Indiener

Naam indiener
Marilu de Bies

Ontwerper/ Beleidsmaker

Naam bureau/ organisatie
heren 5 architecten
Naam projectontwerper(s)/ beleidsmaker(s)
Merijn de Jong

Opdrachtgever

Naam opdrachtgever
Intermaris Hoorn, Arthur van Iterson

Betrokken partijen

Relevante adviseurs
M3H architecten, FARO architecten, Wiersema architecten
Naam gebruiker
Intermaris Hoorn
Naam fotograaf
Luuk Kramer

Afbeeldingen & Projectinformatie

Download hier de projectinformatie PDF

Deel deze inzending