Categorie

Identiteit en icoonwaarde

Projectgegevens

Naam project
Beeldkwaliteitsplan Ringvaartzone Haarlemmermeer
Functie/ invulling van het gebouw of gebied
Historische structuurdrager
Adres
N.v.t.
Plaats
Haarlemmermeer
Gemeente
Haarlemmermeer
Gerealiseerd in
2021

Algemene toelichting op het project

De Ringvaartzone rondom de Haarlemmermeer vormt een fascinerend landschapslint. Het is een langgerekt woon- en werkmilieu, een ‘recreatierotonde’ voor fiets- en vaarverkeer en hoofdontsluiting voor de negentien dorpen. Met een lengte van 60 km geeft de Ringvaartzone houvast in een snel veranderend landschap. In samenhang met de aangrenzende natuurgebieden zijn er kansen voor de ontwikkeling van een regionaal ringpark dat rust en ontspanning geeft in dit drukke deel van Nederland. Het beeldkwaliteitsplan werkt langs drie lijnen het idee van een regionaal ringpark uit: de structurerende ring, de duurzame ring en de uitnodigende ring. Daarbij komen verschillende actuele thema’s als circulariteit, klimaatadaptatie, biodiversiteit en leefbaarheid aan de orde. Naast de functie als toetsingskader fungeert het beeldkwaliteitsplan als inspiratiedocument voor bewoners en gebruikers.

Indiener

Naam indiener
Berdie Olthof

Ontwerper/ Beleidsmaker

Naam bureau/ organisatie
Feddes/Olthof, Teake Bouma
Naam projectontwerper(s)/ beleidsmaker(s)
Berdie, Teake, Martijn, en Isabella

Opdrachtgever

Naam opdrachtgever
Gemeente Haarlemmermeer, contact: Annemarie Lodder

Betrokken partijen

Relevante adviseurs
Teake Bouma
Naam fotograaf
Feddes/Olthof landschapsarchitecten

Afbeeldingen & Projectinformatie

Download hier de projectinformatie PDF

Deel deze inzending