Categorie

Herbestemming, hergebruik en transformatie, Klimaatadaptatie, duurzaamheid en energietransitie

Projectgegevens

Naam project
Bedrijfsgebouw RWZI Horstermeer
Functie/ invulling van het gebouw of gebied
Bedrijfsgebouw
Adres
Middenweg 159
Plaats
Nederhorst den Berg
Gemeente
Wijdemeren
Gerealiseerd in
2019
(Bruto) Oppervlak (m2)
620 m2

Algemene toelichting op het project

De afdeling Zuiveringsbeheer is binnen Waternet verantwoordelijk voor het zuiveren en transporteren van afvalwater in het gehele verzorgingsgebied van het Waterschap Amstel, Gooi- en Vecht. De RWZI Horstermeer is als opkomstplaats/hoofdlocatie aangewezen voor de circa 26 medewerkers die in dit gebied werkzaam zijn. Dit betekent dat de medewerkers met een centrale functie of administratieve taak op de hoofdlocatie worden gehuisvest en dat de regio medewerkers met een technisch uitvoerende taak de hoofdlocatie als opkomstplaats hebben en vervolgens de buitendienst in gaan. Als gevolg hiervan moet het bestaande bedrijfsgebouw worden herbestemd, waarbij rekening gehouden moet worden met de beperkingen van het gebouw zelf en met de wensen van de gebruikers. De transformatie en herbestemming van het bedrijfsgebouw biedt de mogelijkheid om het gebouw toekomstbestendig te maken voor de nieuwe functie en als een kans om de duurzaamheid en energiezuinigheid van het gebouw te verbeteren. In het kader van circulair bouwen is gekozen om de bestaande constructie te handhaven. Het uitgangspunt is om in en om de bestaande constructieve structuur een nieuw gebouw te ontwerpen. Tevens moet er bij het nieuwe ontwerp rekening gehouden worden met een eventuele toekomstige uitbreiding van het gebouw na 2025. De architectonische ambitie is om het bedrijfsgebouw te laten aansluiten bij de functie en uitstraling van de zuivering. Er is gekozen voor een naturel aluminium gevelmateriaal refererend aan de high-tech rvs installaties op de zuivering. Rondom de zuivering zijn zonneweiden gerealiseerd waardoor de zuivering energie neutraal functioneert.

Indiener

Naam indiener
Chris Boot

Ontwerper/ Beleidsmaker

Naam bureau/ organisatie
BUROBEB
Naam projectontwerper(s)/ beleidsmaker(s)
Kaspar Aussems, Chris Boot, Ben Ewals

Opdrachtgever

Naam opdrachtgever
Waternet

Betrokken partijen

Relevante adviseurs
Adviseur constructie: De Ingenieursgroep Adviseur Installaties: Witteveen en Bos Adviseur bouwkosten en bestek: Alphaplan
Naam gebruiker
Waternet afdeling Zuiveringsbeheer
Naam fotograaf
BUROBEB

Afbeeldingen & Projectinformatie

Download hier de projectinformatie PDF

Deel deze inzending