Dit zijn de winnaars van de Arie Keppler Prijs 2020!

En dit is het juryrapport

Arie Keppler Prijs 2020

De tweejaarlijks uit te reiken Arie Keppler Prijzen beslaan een breed terrein van architectuur, stedenbouw, landschap, ruimtelijke ordening en cultuurhistorie. De inzendingen betreffen veelal nieuwe gebouwen, plannen voor de openbare ruimte, ruimtelijke ingrepen, herbestemmingen, restauraties, transformaties, inpassingen van duurzaamheidsoplossingen, beleidsinspanningen, etc.

Doel van de prijs

De prijs heeft tot doel om beleidsontwikkelingen en gerealiseerde projecten op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschap en erfgoed met een voorbeeldstellende betekenis voor het voetlicht te brengen. Dat wil zeggen dat ze toonaangevend zijn in sociaal, maatschappelijk, technisch of ruimtelijk opzicht. Als onafhankelijk adviseur is MOOI Noord-Holland betrokken bij het stimuleren en borgen van kwaliteit in beleid en ontwerp voor de leefomgeving. Wij zien het als onze taak om publieke en politieke belangstelling te wekken voor het belang van goede omgevingskwaliteit.

“Het herbestemmen van de Wierschuur was een inspirerend traject met als apotheose het winnen van de Arie Keppler Prijs 2018. Als winnaar van buiten de Randstad ontvangen wij nu dankbaar dagelijks gasten uit die Randstad.”

Edwin Bonvie – Wierschuur Nieuwland, Hippolytushoef