Categorie

Cultuurhistorie als inspiratiebron, Herbestemming, hergebruik en transformatie, Participatie en actief burgerschap, Stedelijke vernieuwing

Projectgegevens

Naam project
Jeruzalem
Functie/ invulling van het gebouw of gebied
Woongebied
Adres
Hugo de Vrieslaan, Lorentzlaan, Van 't Hofflaan e.o.
Plaats
Amsterdam
Gemeente
Amsterdam
Gerealiseerd in
2013-2019
(Bruto) Oppervlak (m2)
Zie overzicht
Bouwsom (euro)
circa € 40 miljoen ex btw

Algemene toelichting op het project

In de wijk Jeruzalem zijn sinds de millenniumwisseling gemeente, bewoners, Rochdale, De Key en Stadsdeel oost met elkaar in gesprek over de noodzakelijke vernieuwing. De meningen verschillen enorm. De wijk is geliefd maar de naoorlogse woningen zijn klein (39 en 45 m2) en tot op de draad versleten. De gemoederen lopen hoog op. Een zoveelste voorstel van de corporaties om grote delen te slopen, haalt het niet. Bureau Monumenten en Archeologie wordt ingeschakeld. Studio9dots maakt na consultatie van alle deelnemers een Stedenbouwkundig Plan. In 2009 wordt dit plan, dat een keerpunt vormt, met instemming van alle betrokkenen vastgesteld. Helaas breekt kort na vaststelling de financieel-economische crisis uit en staat de vernieuwing stil. In 2013 start Rochdale weer op met de ontwikkeling van een nieuwbouwcomplex voor senioren. De meest kwetsbare bewoners worden als eerste geherhuisvest. Intussen wordt de roep om meer tempo alsmaar groter. Uit onderzoek blijkt dat 80% van de bewoners in de wijk wil blijven. Ook laat het onderzoek zien dat betaalbaarheid essentieel is. Voor de blokken J, K en L wordt het sloopbesluit ingetrokken. Door de verschillende blokken in een slimme volgorde aan te pakken, kunnen bewoners binnen de wijk doorschuiven of (bij renovatie) terugkeren naar de eigen woning. Een groot deel van de bewoners maakt hiervan gebruik en blijft. Hierdoor blijft het sociale weefsel in de wijk intact. Er komt vertrouwen in de aanpak, die nu goed op stoom ligt. De sociale huurwoningen in Blok N maken het woningaanbod compleet. In 2019 levert Rochdale de laatste woning op. De wijk is zo mogelijk nog meer geliefd. De binnentuinen zijn in de oorspronkelijke staat hersteld waardoor de kwaliteit van de hoven weer zichtbaar is. Het vastgoed kan weer tientallen jaren mee. Inmiddels lopen de vierkante meterprijzen op tot € 6.500 en doen beleggershuurwoningen zo’n € 1.700 per maand. Vertrouwen van de deelnemers is een belangrijke succesfactor. Onze les daarbij is dat snelheid loont.

Indiener

Naam indiener
Vincent Verbiest

Ontwerper/ Beleidsmaker

Naam bureau/ organisatie
Studioninedots, Hooyschuur, Heren5, Karres en Brands
Naam projectontwerper(s)/ beleidsmaker(s)
Arie van der Neut, Ron Baltussen, Merijn de Jong

Opdrachtgever

Naam opdrachtgever
Woningstichting Rochdale - Vincent Verbiest

Betrokken partijen

Naam fotograaf
Willem Brian

Afbeeldingen & Projectinformatie

Download hier de projectinformatie PDF

Deel deze inzending