Categorie

Cultuurhistorie als inspiratiebron, Herbestemming, hergebruik en transformatie, Klimaatadaptatie, duurzaamheid en energietransitie, Transformatie landelijk gebied

Projectgegevens

Naam project
Hooihuisboerderij
Functie/ invulling van het gebouw of gebied
Woning
Adres
Van Beekstraat 252
Plaats
Landsmeer
Gemeente
Landsmeer
Gerealiseerd in
Januari 2019
(Bruto) Oppervlak (m2)
360 m2
Bouwsom (euro)
600.000,- euro excl. btw

Algemene toelichting op het project

In het landelijke gebied van Landsmeer ligt de hooihuisboerderij te midden van de uitgestrekte drassige weilanden. De kavelsloten rondom het erf zijn afgraven om het erf op te hogen, in de voortdurende strijd tegen het water. Een bruggetje over de sloot markeert de toegang tot het erf. Aan de voorsloot ligt een melkhuisje voor de overslag van melk per trekschuit. Een hooihuisboerderij is kenmerkend voor de streek Waterland: Een arbeidershuisje, koeienstal en hooihuis, achter elkaar aaneen gebouwd. De hooihuisboerderij verkeerde in slechte staat: 75% van de houtconstructie was aangetast, de gebouwdelen waren sterk verzakt en de wens leefde om de gebouwdelen onderling ruimtelijk te verbinden en met de weilanden eromheen. Tevens diende de gebouwschil en het energieconcept de hooihuisboerderij bestendig te maken voor de toekomst. Het ontwerp verhoudt zich tot de karakteristieken van deze streekeigen hooihuisboerderij: Het arbeidershuisje aan het dorpslint is hersteld naar het originele aangezicht (de bakstenen voorzetgevel uit de jaren zeventig is vervangen door houten beschot), de ruimtelijkheid van de lange stal is hersteld (de ruimte was dichtgeslibd, de typologie van de stal onleesbaar), het hooihuis is toegevoegd aan de woning met behoud van de ruimtelijkheid. Bij de inbouw van het functionele programma is de Sea Ranch, een woongemeenschap ten noorden van San Francisco met architecten als Charles Moore een inspiratiebron geweest. Het ontwerp balanceert op een koortouw: Door enerzijds de woonruimten in openheid te verbinden met de schoonheid van de omringende weilanden en door anderzijds de stal en het hooihuis in haar karakteristieke geslotenheid leesbaar te houden. Bij de stal zorgen de repeterende diepe muurdammen voor een gesloten gevelbeeld bij een overhoeks standpunt vanaf het dorpslint en bij het hooihuis zijn de oorspronkelijk gepotdekselde houten delen een kwartslag gedraaid en op de begane grond voorzien van bewegende delen. Zo blijft de suggestie van een gesloten hooihuis leesbaar. Tevens is de oorspronkelijke opbouw van het hooihuisboerderij van gebouwen achter elkaar luister bijgezet door een lange, ruimtelijke zichtlijn van het voorhuis door de stal, door het hooihuis naar de weilanden, met op de achtergrond Amsterdam aan de horizon.

Indiener

Naam indiener
Bastiaan Jongerius

Ontwerper/ Beleidsmaker

Naam bureau/ organisatie
Bastiaan Jongerius Architecten
Naam projectontwerper(s)/ beleidsmaker(s)
Bastiaan Jongerius

Opdrachtgever

Naam opdrachtgever
Jacqueline Sinke, Bart Sjollesma

Betrokken partijen

Relevante adviseurs
constructeur : Nico Plukkel bouwkundig adviesburo, aannemer : Leguit en Roos Aannemersbedrijf, bouwfysica adviseur: Bouwadviesnl
Naam gebruiker
Jacqueline Sinke, Bart Sjollesma
Naam fotograaf
Bastiaan Jongerius Architecten

Afbeeldingen & Projectinformatie

Download hier de projectinformatie PDF

Deel deze inzending