Kerkenvisies

Bij MOOI Noord-Holland is een team van architectuurhistorici en bouwkundigen werkzaam op het gebied van de kerkenvisies. Veel Nederlandse gemeenten werken samen met kerkbesturen en andere kerkeigenaren aan een kerkenvisie. Aanleiding voor het opstellen van een kerkenvisie is het vraagstuk van leegkomend religieus erfgoed dat in vrijwel heel Nederland aan de orde is. Ook het Rijk vraagt aandacht voor dit onderwerp en stelt budget beschikbaar voor het opstellen van gemeentelijke kerkenvisies. MOOI Noord-Holland ondersteunt vier Noord-Hollandse gemeenten bij het kerkenvisietraject: Hoorn, Den Helder, Beverwijk en Koggenland.

Visie gericht op gebouw en mens

Het schrijven van een kerkenvisie duurt afhankelijk van de aanpak ongeveer een jaar. Centraal in onze aanpak staat het gesprek met de kerken en andere belanghebbenden. Alle kerken worden benaderd en de informatie die we ophalen wordt in een database verwerkt. Op deze manier is het mogelijk om een nauwkeurige analyse van de stand van zaken te maken en om vervolgens een standpunt in te nemen ten aanzien van kerkgebouwen in de gemeente en de rol die de gemeente kan spelen om te komen tot een duurzame toekomst van het religieus erfgoed. In de visie formuleert de gemeente tenslotte wat voor haar het belang is van religieus erfgoed én van de kerkgemeenschappen. De kerkenvisie is namelijk gericht op de gebouwen én de mensen. Concrete acties die voortkomen uit een kerkenvisie kunnen betrekking hebben op beide aspecten; in sommige gemeenten worden bijvoorbeeld duurzaamheidsscans aangeboden en in andere gemeenten kiest men voor de oprichting van een gemeentelijk kerkenloket waarmee goed contact met kerkbesturen geborgd wordt.