Categorie

Cultuurhistorie als inspiratiebron, Leefbaarheid en sociale cohesie, Stedelijke vernieuwing

Projectgegevens

Naam project
Woningen Vechtstraat
Functie/ invulling van het gebouw of gebied
Levensloopbestendige woningen
Adres
Vechtstraat
Plaats
Den Helder
Gemeente
Den Helder
Gerealiseerd in
2016

Algemene toelichting op het project

Het plan bestaat uit 21 levensloopbestendige woningen, die in 4 clusters zijn gegroepeerd in een parkachtige setting. De woningen zijn bestemd voor senioren, die eventueel zorg kunnen krijgen van het nabij gelegen woonzorgcentrum De Groene Vecht.

Een cluster bestaat uit 2 rijtjes van elk 3 woningen. Tussen deze 2 rijtjes loopt een voetpad. Aan dit voetpad bevinden zich de entrees van de woningen. Dit voetpad begint bij de straat met een klein poortgebouw, waarin 2 bergruimtes zijn gesitueerd. De overige bergruimtes zijn aangekapt aan het hoofdvolume van het cluster. Het voetpad loopt door het cluster heen en eindigt in een steiger aan het water.

Aan de achterzijde liggen de woningen met een privé terras met veranda aan een grote groene openbare tuin. De clusters zijn vrij compact opgezet; dit versterkt het karakter en geeft optimaal ruimte aan het omliggende groen.

Door middel van dwarskappen, veranda’s, aangekapte bergingen en dakkapellen worden onderling verschillen gemaakt en krijgt elke clusters zijn eigen identiteit. De identiteit wordt verder versterkt door een eigen kleurstelling per cluster en de plek in de situatie.

In het ontwerp is gestuurd op woningen die vrij in een groen landschap staan. Het beeld refereert aan de z.g. Oostenrijkse woningen, die vlak na de Tweede Wereldoorlog in Huisduinen, nabij Den Helder, zijn gebouwd. De Oostenrijkse woningen waren geprefabriceerde woningen die in onderdelen vanuit Oostenrijk aan Nederland werden geleverd en door lokale aannemers werden opgebouwd.

Voor de woningen aan de Vechtstraat is gekozen voor een gevelafwerking van verduurzaamde houten delen, met name vanwege het karakter van het materiaal en de vrijheid in kleurkeuze. De delen worden horizontaal in Zweeds rabat en verticaal in Channel siding aangebracht.

Elke cluster heeft zijn eigen grijze kleur voor de geveldelen, van licht tot donker. Door de grijze kleurstelling zullen de woningen op een prettige manier worden opgenomen in de groene omgeving en één geheel gaan vormen. Als contrast hebben kozijnen, ramen en deuren per cluster juist een hele sprekende en herkenbare kleur (rood, blauw, groen, geel). Tot slot hebben de cluster hun eigen dakpan in kleur en vorm.

Indiener

Naam indiener
Ton van 't Hoff

Ontwerper/ Beleidsmaker

Naam bureau/ organisatie
BBHD architecten
Naam projectontwerper(s)/ beleidsmaker(s)
Ton van 't Hoff

Opdrachtgever

Naam opdrachtgever
Woningstichting Den Helder

Betrokken partijen

Afbeeldingen & Projectinformatie

Download hier de projectinformatie PDF

Deel deze inzending