Categorie

Identiteit en icoonwaarde, Leefbaarheid en sociale cohesie, Stedelijke vernieuwing

Projectgegevens

Naam project
Wijkerbaan
Functie/ invulling van het gebouw of gebied
Appartementen, woonzorgcentrum, gezondheidscentrum, parkeergarage
Adres
Wijkerbaan
Plaats
Beverwijk
Gemeente
Beverwijk
Gerealiseerd in
2017

Algemene toelichting op het project

In het planconcept hebben wij in het ontwerp vooral gestuurd op een samenhang in de beleving van de openbare ruimte versus de gebouwde ruimte. Samenhang door contrast, samenhang door dynamiek en samenhang in helderheid. Het concept is gelaagd, dat wil zeggen dat de planidentiteit is samengesteld uit meerdere ontwerpdragers. Deze ontwerpdragers hebben een meervoudige kwaliteit: ze zijn identiteits- en gebruiksbepalend, maar bieden ook meerwaarde op een hoger planniveau, o.a. in de vorm van uitzicht en belevingskwaliteit vanuit andere plandelen.

Alle ontwerpdragers zijn dus gebaseerd op het genereren van meerwaarde. Flow is de eerste ontwerpdrager, welke naar voren komt in een samenhangend maaiveldontwerp. In dit maaiveldontwerp is uitgegaan van het overvloeien van de ene openbare ruimte in de ander, in tegenstelling tot een opgelegde ruimtelijke inkadering door gebouwen. 

Solid is de tweede ontwerpdrager. De gebouwen worden als een sculptuur vormgegeven. Deze solids kenmerken zich als stedelijke woongebouwen, opgetrokken met baksteen. Een raster van royale woonvensters in combinatie met een textuur van verticale dammen. De positie van de balkons is afgestemd op de individuele woning en bijbehorende privacy en versterken daarmee de unieke uitstraling per solid. 

Vista is de derde ontwerpdrager. Met deze ontwerpdrager is in het ontwerp de lange lijn gezocht: uitzicht en doorzicht door en vanuit het plangebied vanuit alle standpunten. Delen van de solids zijn afgeschuind, waardoor de uitzichthorizon fors wordt vergroot. Hiermee ontstaat een grote mate van transparantie in het plan. Ook op maaiveldnivo is op ooghoogte de horizon vergroot door het afschuinen van hoeken van de plintlaag. Bij de toegangen tot het plangebied is daarmee een grote mate van inzicht mogelijk tot diep in het plangebied naar belangrijke ankerpunten in het plan, het poortgebouw, de hoofdentree van het winkelcentrum en het doorzicht op de markante solids.

Indiener

Naam indiener
Ton van 't Hoff

Ontwerper/ Beleidsmaker

Naam bureau/ organisatie
BBHD architecten
Naam projectontwerper(s)/ beleidsmaker(s)
Ton van 't Hoff

Opdrachtgever

Naam opdrachtgever
Van Rhijn Bouw, Woon Op Maat, Vival Zorggroep

Betrokken partijen

Afbeeldingen & Projectinformatie

Download hier de projectinformatie PDF

Deel deze inzending