Categorie

Klimaatadaptatie, duurzaamheid en circulariteit, Natuur, ecologie en biodiversiteit, Vrije tijd en gezondheid

Projectgegevens

Naam project
Watertuinen
Functie/ invulling van het gebouw of gebied
Waterberging met natuurlijke en recreatieve inrichting
Adres
Kleine Houtweg 101
Plaats
Heemskerk
Gemeente
Heemskerk
Gerealiseerd in
2024
(Bruto) Oppervlak (m2)
10.000 m2

Algemene toelichting op het project

De kracht van de Watertuinen zit in de combinatie van waterberging met het versterken van natuur en recreatie. We zijn als gemeente erg blij met de realisatie van dit project. Het draagt significant bij aan het klimaatrobuust maken van het omliggende gebied. Een bijzonder element in de Watertuinen is de Breedslagbeek. Doordat deze beek het gehele jaar door voeding heeft door opgepompt grondwater, ontstaat er dynamiek en energie in het gebied. De noodzaak voor de aanleg van de Watertuinen werd duidelijk toen in 2014 in Heemskerk een extreme bui viel van meer dan 100 mm in twee uur. De problemen ontstonden met name in de binnenduinrand en specifiek in het tuindersgebied. Daar is te weinig waterberging aanwezig om deze bui op te vangen. Samen met verschillende partners, zoals het hoogheemraadschap, PWN en LTO, zijn plannen gemaakt om hier wat aan te doen. Per stroomgebied van de aanwezige beken is een locatie gezocht voor een waterberging. De Watertuinen kwam naar voren als een van die locaties. Een belangrijk onderdeel van het proces is de participatie met de omgeving. De omwonenden en betrokken inwoners zijn op meerdere momenten uitgenodigd om te reageren op de ontwerpen. Hierdoor is draagvlak gecreëerd en hadden we bij de opening op 17 april 2024 circa 150 volwassenen en kinderen in het gebied aanwezig. We hebben samen met de wethouders en 30 kinderen het gebied in gebruik genomen door middel van een klompenrace. De aanleg is uitgevoerd door aannemingsbedrijf Germieco BV. Daarnaast is de Watertuinen mogelijk gemaakt door inzet van subsidies van de provincie, hoogheemraadschap en het Rijk. Tijdens de aanleg van de Watertuinen hebben we zelfs demissionair minister Mark Harbers in het gebied mogen ontmoeten. Hij was erg enthousiast over onze samenwerking en oplossingsgerichte aanpak. Daarnaast is de inrichting van het gebied een voorbeeld voor buurgemeenten. Onze kennis en ervaring dragen we dan ook graag uit. Met dit project dragen we bij aan de verbetering van de omgevingskwaliteit van de Binnenduinrand. En laten we zien dat het slim combineren van functies kan leiden tot een mooi en vernieuwd stukje grondgebied van de gemeente Heemskerk.

Indiener

Naam indiener
Chris Leerlooijer

Ontwerper/ Beleidsmaker

Naam projectontwerper(s)/ beleidsmaker(s)
Jacco de Wit

Opdrachtgever

Naam opdrachtgever
Gemeente Heemskerk

Betrokken partijen

Relevante adviseurs
Germieco, Smit Groenadvies

Afbeeldingen & Projectinformatie

Download hier de projectinformatie PDF

Deel deze inzending