Categorie

Cultuurhistorie als inspiratiebron, Herbestemming, hergebruik en transformatie, Klimaatadaptatie, duurzaamheid en energietransitie, Stedelijke vernieuwing

Projectgegevens

Naam project
Renovatie Kinkerbuurt (Fase 5)
Functie/ invulling van het gebouw of gebied
Sociale huurwoningen
Adres
Hasebroekstraat, Tweede Kostverlorenkade, Bellamystraat, Van Effenstraat
Plaats
Amsterdam
Gemeente
Amsterdam
Gerealiseerd in
04.2018-12.2019
(Bruto) Oppervlak (m2)
9300

Algemene toelichting op het project

Het project betreft de 5e en laatste fase van een hoogniveau renovatie van een monumentaal woningbouwcomplex. Het ensemble is in 1912 in opdracht van Rochdale door architect Willem Noorlander (1877-1940) ontworpen en omvat vier blokken met in totaal 324 woningen. De bouw startte in 1913 en de oplevering vond plaats in 1915. Door de onregelmatige blokverkavelingen vol met knikken en poorten ontstond een veelheid aan woningtypen. Het complex is in opzet een echt woningbouwproject. De circa vijftien pandtypen zijn ontworpen als ‘bouwstenen’ om daarmee bouwblokken te vormen. De voorgevels van de verschillende pandtypen zijn vergelijkbaar, en konden daardoor geschakeld worden. Ongeveer een eeuw na oplevering startte Rochdale met de renovatie van blok A en blok C naar ontwerp van Schippers Architecten uit Den Haag. In Fase 4 zijn de 92 woningen in Blok B gerenoveerd naar ontwerp van Kruunenberg Architecten. De uitvoering daarvan vond plaats tussen november 2016 en december 2017. In de vijfde en laatste fase zijn de 124 woningen in blok D gerenoveerd, eveneens naar ontwerp van Kruunenberg Architecten. De uitvoering daarvan startte in april 2018 en werd afgerond in december 2019. Het ensemble is een gemeentelijk monument. In overleg met Bureau Monumenten en Archeologie van de gemeente Amsterdam is aan de straatzijde de structuur van de plattegronden gerespecteerd. Met uitzondering van de woonkamers aan de straatzijden zijn de plattegronden opnieuw ingedeeld om te kunnen voldoen aan hedendaagse normen. De plattegronden zijn ontwikkeld in overleg met de bewonerscommissie. Elk huishouden heeft vervolgens, binnen een aantal randvoorwaarden, één van de indelingsvarianten kunnen kiezen.

Indiener

Naam indiener
Gerard Kruunenberg

Ontwerper/ Beleidsmaker

Naam bureau/ organisatie
Kruunenberg Architecten
Naam projectontwerper(s)/ beleidsmaker(s)
Gerard Kruunenberg

Opdrachtgever

Naam opdrachtgever
Rochdale, contactpersoon Simone Glebbeek

Betrokken partijen

Relevante adviseurs
Constructiebureau Tentij, Abc Bouw-kundig, Slokker Bouwgroep
Naam gebruiker
n.v.t.
Naam fotograaf
Kruunenberg Architecten

Afbeeldingen & Projectinformatie

Download hier de projectinformatie PDF

Deel deze inzending