Categorie

Cultuurhistorie als inspiratiebron, Herbestemming, hergebruik en transformatie, Identiteit en icoonwaarde

Projectgegevens

Naam project
Landhuis Elswout 'het Grote Huis'
Functie/ invulling van het gebouw of gebied
Monumentale en historische waarde en tevens beeldbepalend voor landgoed Elswout. Tegenwoordig in gebruik als kantoor.
Adres
Elswoutslaan 20
Plaats
Overveen
Gemeente
Bloemendaal
Gerealiseerd in
2019
(Bruto) Oppervlak (m2)
2.573 m2

Algemene toelichting op het project

Al in 1884 werd gestart met de bouw van ‘het Grote Huis’ op Landgoed Elswout. Toen de gevels en de terrassen waren gerealiseerd, overleed de opdrachtgever Willem Borski jr. en stagneerde de bouw. Alhoewel het gebouw na zijn dood verschillende functies kreeg, bleef het onvoltooid. In 1970 werd Staatsbosbeheer de nieuwe eigenaar van het landgoed en het landhuis, maar zij konden geen juiste bestemming vinden voor het huis en zetten een prijsvraag uit voor de herbestemming hiervan. De Cobraspen Groep besloot deel te nemen met het plan om het huis naar de originele bouwplannen van Borski te voltooien. Na grondig archiefonderzoek vonden ze de originele bouwtekeningen van sterarchitect C. Muysken. Uit de meer dan 300 inzendingen werd het plan voor herbestemming Cobraspen Groep gegund. In 2004 is begonnen met de bouw en wederopbouw. Het project begon met de renovatie van het glazen koepeldak en de herconstructie van de buitengevels. De verdwenen natuurstenen balustrades op het dak werden opnieuw aangebracht en het buitenste pleisterwerk van de gevels werd vernieuwd. Maar liefst 500 m2 aan stucwerk werd uitgevoerd in een 'kam' ontwerp. De volgende grote fase was de realisatie van het binnenwerk conform de visie van Willem Borski en architect Muysken. Alles wat niet volgens het ontwerp van Muysken was, werd eerst zorgvuldig verwijderd, waarna begonnen kon worden met de afwerking van het interieur van het pand volgens de originele tekeningen. Tegenwoordig functioneert Elswout als kantoorgebouw. Dit heeft invloed gehad op de keuzes die gemaakt moesten worden met betrekking tot het interieur. Het gebouw is voorzien van een klimaatinstallatie en alle verdiepingen zijn nu ook met een lift bereikbaar. Op kelderniveau is onder het uitgebreide terras een parkeergarage gerealiseerd, die volledig aan het zicht is onttrokken. Het gebouw moest ook aan de binnenzijde geïsoleerd worden en om aan de veiligheidsvoorschriften te voldoen, moest het worden opgedeeld in brandcompartimenten. Nieuwe toevoegingen zoals toiletgroepen zijn zoveel mogelijk in stijl ontworpen. Nu de gehele restauratie is afgerond, heeft het monumentale landhuis na meer dan 135 jaar zijn vroegere grandeur gekregen. Grotendeels zoals Willem Borski en zijn architect Muysken dat voor ogen hadden.

Indiener

Naam indiener
Oscar Persoon

Ontwerper/ Beleidsmaker

Naam bureau/ organisatie
Cobraspen Groep
Naam projectontwerper(s)/ beleidsmaker(s)
Luigi Prins

Opdrachtgever

Naam opdrachtgever
Luigi Prins

Betrokken partijen

Relevante adviseurs
Architect: Kentie & Partners Architekten, aannemer: Bakker Arkel
Naam gebruiker
Cobraspen Groep
Naam fotograaf
Fotograaf 1: Guido Benschop, fotograaf 2: Rijk in Beeld

Afbeeldingen & Projectinformatie

Download hier de projectinformatie PDF

Deel deze inzending