Categorie

Energie, klimaat en duurzaamheid, Identiteit en icoonwaarde, Transformatie landelijk gebied

Projectgegevens

Naam project
Landhuis
Functie/ invulling van het gebouw of gebied
Landhuis met bijgebouwen, toegangspoort en tuinen
Adres
Ganker 4a
Plaats
Benningbroek
Gemeente
Medemblik
Gerealiseerd in
2016/2017
(Bruto) Oppervlak (m2)
680 m2 woonhuis / 320 m2 garage
Bouwsom (euro)
-

Algemene toelichting op het project

Het perceel Ganker 4A te Benningbroek, groot circa 2 hectare, is in 2013 aangekocht met de bedoeling een bestaand huis te slopen en een nieuw aanzienlijk landhuis met bijgebouwen terug te bouwen in combinatie met een samenhangend landschappelijk ontwerp van tuin en terrein. Het programma van eisen zoals opgesteld door de opdrachtgever ging uit van een ontwerpopgave die gezien moest worden als een moderne buitenplaats of een klein landgoed rekening houdend met de karakteristieken van de planlocatie. Ook was een hoog ambitieniveau gesteld met betrekking tot duurzaam en energiezuinig bouwen volgens de normen van het passief huis principe. De samenstellende onderdelen van het gewenste programma van eisen zouden een ensemble moeten vormen van toegangspoort, oprijlaan, terrein met beplanting, waterpartijen en –lopen, hoofdgebouw, bijgebouwen, tuin en moestuin. Daarbij is naderhand ook nog de gedachte bijgekomen van de realisatie van een semi-openbaar te stellen gedeelte; een Bijbelse tuin met kapel.

Na een bestemmingsplanwijziging is de planvorming van de gebouwen en het landschappelijke ontwerp opgepakt als een integrale opgave. Vanuit de bestaande reguliere welstandscriteria bleek het plan niet te beoordelen vanwege het uitzonderlijke karakter en de uitgebreide mogelijkheden die het aangepaste bestemmingsplan bood. De gemeente en de welstandscommissie erkenden echter dat het plan dermate bijzonder was dat er met recht afgeweken kon worden van de bestaande criteria. Na het doorlopen van de vergunningsprocedure is in 2015/2016 gestart met de bouw van het landhuis, de garage, de toegangspoort en naderhand de aanleg van oprijlaan, tuin, terrein en moestuin. In 2017 is een maaiveldopstelling van pv-panelen gerealiseerd in het kader van de geambieerde duurzaamheidsmaatregelen. Wat nu nog rest aan te realiseren wensen is een kas als logisch bijgebouw behorend bij de moestuin en een Bijbelse tuin met kapel. Gezien de omvang van het perceel bestaat er ruimtelijk geen gebrek om deze wensen te realiseren. De opdrachtgever heeft de wens om de Bijbelse tuin met kapel een openbaar karakter te geven voor nu maar ook voor later. Om het blijvende bestaan van de Bijbelse tuin te waarborgen zal de tuin in langdurige erfpacht worden uitgegeven aan een op te richten zelfstandige stichting met ANBI-status.

Indiener

Naam indiener
GVB architecten

Ontwerper/ Beleidsmaker

Naam bureau/ organisatie
GVB architecten
Naam projectontwerper(s)/ beleidsmaker(s)
ir. Hans Götz

Opdrachtgever

Naam opdrachtgever
P.G.M. Klaver

Betrokken partijen

Relevante adviseurs
Anne Laansma tuin- en landschapsarchitectuur / IB bouwmanagement / Aannemingsbedrijf Wit Wognum / Berkhout Tros Bouwadviseurs / Sijperda-Hardy adviesbureau
Naam gebruiker
-
Naam fotograaf
Marcel Rob

Afbeeldingen & Projectinformatie

Download hier de projectinformatie PDF

Deel deze inzending