Categorie

Cultuurhistorie als inspiratiebron, Mobiliteit en ruimte, Participatie en actief burgerschap

Projectgegevens

Naam project
HOV Velsen
Functie/ invulling van het gebouw of gebied
Hoogwaardig openbaar vervoersverbinding
Adres
Hoofdstraat Santpoort-Noord tot Lange Nieuwstraat IJmuiden
Plaats
Santpoort-Noord, Driehuis en IJmuiden
Gemeente
Velsen
Gerealiseerd in
Eind 2015 - 2018
(Bruto) Oppervlak (m2)
De deeltracé's 1 t/m 7 hebben tezamen een lengte van ca. 6 km
Bouwsom (euro)
ca. 24,5 miljoen

Algemene toelichting op het project

De ‘hoogwaardig openbaar vervoersverbinding’ (HOV) Velsen, vanaf de entree bij Santpoort-Noord tot en met het centrum van IJmuiden, is aangelegd tussen eind 2015 en 2018. Deze HOV is onderdeel van de lijn van station Haarlem tot het strand van IJmuiden en daarmee onderdeel van het regionaal vervoersnet R-net van de Metropoolregio Amsterdam. Het betreft een gezamenlijk project van de provincie Noord-Holland en de gemeente Velsen.

Het doel was om waar mogelijk een vrijliggende busbaan te realiseren. Daarom is gekozen voor een tracé dat voor een groot deel op een in onbruik geraakt spoor tussen Santpoort-Noord en IJmuiden ligt. Wat betreft de inpassing van de HOV Velsen is van meet af aan vanuit een visie op de totale lijn gewerkt aan een goede inbedding van de busverbinding in de omgeving en het beleefbaar maken van de verschillende landschappen die de bus doorkruist.

Daar waar het realiseren van de verbinding leidde tot ingrepen in de fysieke omgeving is dit als aanleiding genomen om de kenmerken en kwaliteiten van deze landschappen of openbare ruimte te versterken. Dit heeft o.a. geresulteerd in een brede aanpak en opwaardering van het winkelcentrum van IJmuiden. De historie van de plek heeft gediend als inspiratiebron. Dit is zeker in deeltracé 1 het leidende thema geweest. Een ander voorbeeld van deze werkwijze is deeltracé 5 noord, waar de ligging van het voormalige station IJmuiden-Oost is verduidelijkt door een contramal van het perron te maken. De contouren van het oude perron zijn door keermuren gemarkeerd. Hierop zijn een tweetal natuurstenen plaquettes aangebracht met foto’s van het oude station.

Op de bijgevoegde bladen zijn de belangrijkste voorbeelden weergegeven van deze ingrepen, die doorgaans veel verder voeren dan de directe omgeving van de buslijn. De voorbeelden zijn niet uitputtend. De aanleg van de HOV is op veel weerstand gestuit bij de bevolking. Gedurende het hele project en de projectvoorbereiding is intensief geparticipeerd met bewoners en belangengroepen. Dit heeft soms tot aanzienlijke aanpassingen geleid van het ontwerp. Het eindresultaat is niet alleen een hoogwaardige OV verbinding maar ook een enorme kwaliteitsimpuls in de openbare ruimte.

Indiener

Naam indiener
Afdeling EWR, Jacques Warmerdam

Ontwerper/ Beleidsmaker

Naam bureau/ organisatie
Afdeling EWR, cluster Stedenbouw en Landschap
Naam projectontwerper(s)/ beleidsmaker(s)
Jacques Warmerdam (senior), Katarina Nöteberg, Jacco Jansen, Barbara Schmitt

Opdrachtgever

Naam opdrachtgever
Samenwerkingsverband Gemeente Velsen en Provincie Noord-Holland

Betrokken partijen

Relevante adviseurs
Bureau SLA, Ronald Schimmel, Bureau Waardenburg, Heijmans, BAM, T. van der Giesen en P. Smissaert, projectmanagers van de provincie Noord-Holland

Afbeeldingen & Projectinformatie

Deel deze inzending