Categorie

Cultuurhistorie als inspiratiebron, Identiteit en icoonwaarde, Klimaatadaptatie, duurzaamheid en energietransitie

Projectgegevens

Naam project
Groot onderhoud complex 42 en complex 43
Functie/ invulling van het gebouw of gebied
Woningen
Adres
Van Galenstraat 89 t/m 117 oneven; De Wetstraat 1t/m 19 oneven en 2,2A, 2B, 4 t/m 12 even; Cronjéstraat 1,1A 1B en 2 t/m 20 even; Cronjéstraat 3 t/m 11 oneven; Hertzogstraat 9 t/m 23 oneven 9won; De Wetstraat 14 t/m 30 even en 21 t/m 39 oneven; Cronjéstraat 13 t/m 29 oneven; Polderweg 72 t/m 90 even
Plaats
Den Helder
Gemeente
Den Helder
Gerealiseerd in
• complex 43: oplevering februari 2018; • complex 42: oplevering maart 2019.
(Bruto) Oppervlak (m2)
nvt
Bouwsom (euro)
• complex 42: € 4.350.000,- • complex 42: € 2.050.000,-

Algemene toelichting op het project

De van origine karakteristieke vooroorlogse arbeiderswoningen (ontwerp van de architecten Krijnen en Verschoor te Den Haag) hadden na een grootscheepse onderhoudsbeurt begin jaren 80 een typische uitstraling gekregen welke men toen passend en functioneel vond. De woningen in deze complexen behoren tot de oudste woningen uit ons bezit (cpl 43 bj.1914 en cpl. 42 bj.1922) en tevens van de stad Den Helder. Door de vele bombardementen (WOII) was de stad grotendeels verwoest en met de daarop volgende “benodigde” sloop ten behoeve van de zgn. wederopbouw is niet veel uit die tijd behouden gebleven. 40 jaar na het laatste groot onderhoud, had de keuze om de woningen te slopen misschien eerder voor de hand gelegen, echter de binnenstad waarin deze woningen (net naast het centrum) zijn gesitueerd is het laatste decennium door ontwikkelingsbedrijf Zeestad, Helder Vastgoed en andere stakeholders een stuk aantrekkelijker geworden. Doelstelling was om de woningen zoveel mogelijk hun originele uiterlijk terug te geven waarbij de huidige eisen met betrekking tot duurzaamheid, comfort en energie zuinig hieraan geen afbreuk zouden doen maar wel moesten worden toegepast. Zodoende heeft Helder Vastgoed in eigen beheer de betreffende werkzaamheden voorbereid. Het vervangen van voegwerk en het reinigen/herstellen van keramische gevel ornamenten; het vervangen enkele gemetselde buitengevels; het vervangen van de bestaande voorzet wanden en voorzien van een hogere isolatiewaarde; het aanbrengen van voorzieningen in de binnenwanden ten behoeve van optrekkend vocht; het isoleren van de bestaande daken; het vervangen van de asbest houdende golfplaten door keramische dakpannen, incl. de dakgoten, hwa’s en boeidelen; het vervangen van de kozijnen in de buitengevels en de buitenkozijnen van de dakkapellen en dak opbouwen en het vervangen van de schoorstenen; het vervangen van de balustraden van het dakterras en de bordessen; het vervangen van de asbest houdende golfplaten op de bergingen; het verrichten van buiten- en binnenschilderwerk. Met de realisatie van het project heeft de binnenstad van Den Helder weer iets terug van zijn eigen historie! Inmiddels hebben beide complexen het predicaat beeldbepalend gekregen.

Indiener

Naam indiener
K. Geestman

Ontwerper/ Beleidsmaker

Naam projectontwerper(s)/ beleidsmaker(s)
Org. ontwerp: Krijnen en Verschoor architecten te Den Haag/ Grootonderhoud: Helder Vastgoed

Opdrachtgever

Naam opdrachtgever
Helder Vastgoed BV

Betrokken partijen

Relevante adviseurs
Uitvoering: Aannemingsbedrijf Dozy B.V.
Naam gebruiker
nvt
Naam fotograaf
Helder Vastgoed BV

Afbeeldingen & Projectinformatie

Download hier de projectinformatie PDF

Deel deze inzending