Categorie

Participatie en actief burgerschap

Projectgegevens

Naam project
De Voedselbank Haarlemmermeer
Functie/ invulling van het gebouw of gebied
Bedrijfsgebouw voor twee gebruikers
Adres
Dirk Storklaan 65
Plaats
Hoofddorp
Gemeente
Haarlemmermeer
Gerealiseerd in
2019
(Bruto) Oppervlak (m2)
1615 m2

Algemene toelichting op het project

Om te voorzien in een nieuw distributiecentrum voor de voedselbank is op het bedrijventerrein de President een nieuw pand ontwikkeld. Vanuit deze locatie worden de voedselbank afhaalpunten in de gehele Haarlemmermeer bevoorraad. Dit pand bestaat uit 600 m2 voor de voedselbank en 400 m2 voor een externe huurder. Voor het gehele pand geldt dat een zekere flexibiliteit in het gebruik gewaarborgd is. De kavel is aan twee zijden ontsloten. Hierdoor is het goed mogelijk om het bedrijfsgebouw te splitsen in twee delen. Aan de Dirk Storklaan neemt het gebouw de hoogte op van het naburig bedrijfspand van drie bouwlagen. Hier wordt nadrukkelijk gebouwd in de voorgeschreven rooilijn. Hierdoor wordt samen met de naburige panden een doorgaande bedrijfsbebouwing aan de Dirk Storklaan gecreëerd. Achter op het terrein heeft het gebouw de lagere hoogte die voortkomt uit het programma van eisen van de voedselbank. In massa heeft het bedrijfsgebouw een duidelijk front aan de voorzijde met hoofdentree en trappenhuis en erachter een lager volume waarin de voedselbank is opgenomen. Het front is representatief en transparant vormgegeven met glazen damwanden waarin isolatie is aangebracht waardoor er geen zicht is in de bedrijfsruimte vanaf de straat maar wel diffuus licht binnen laat. Het lagere volume waarin de voedselbank is gehuisvest, is terughoudender en soberder uitgevoerd in zilvergrijs kleurige stalen sandwichpanelen. Transparante overheaddeuren en horizontale raampartijen zorgen hier voor het benodigde daglicht. Het bedrijfsgebouw is voorzien van warmtepompen en zonnepanelen. In het kader van het tegengaan van verspilling als één van de doelstellingen van de voedselbank bestaat het gebouw voor een belangrijk deel uit makkelijk her te gebruiken materialen. Het bedrijfsgebouw straalt een sobere duurzame en solide bedrijfscultuur uit gericht op energiezuinigheid.

Indiener

Naam indiener
Ben Ewals

Ontwerper/ Beleidsmaker

Naam bureau/ organisatie
BUROBEB
Naam projectontwerper(s)/ beleidsmaker(s)
Kaspar Aussems, Chris Boot, Ben Ewals

Opdrachtgever

Naam opdrachtgever
De Voedselbank Haarlemmermeer/ Het Vierkant

Betrokken partijen

Relevante adviseurs
Adviseur constructie: Vreeken BV Adviseur Installaties: Sijperda Hardy Projectmanagement: Schenk Makelaars
Naam gebruiker
De Voedselbank Haarlemmermeer
Naam fotograaf
BUROBEB

Afbeeldingen & Projectinformatie

Download hier de projectinformatie PDF

Deel deze inzending