Categorie

Conceptontwikkeling architectuur en woningbouw, Klimaatadaptatie, duurzaamheid en energietransitie, Leefbaarheid en sociale cohesie, Participatie en actief burgerschap

Projectgegevens

Naam project
CPO Naerdinksveld, Anna's Hoeve
Functie/ invulling van het gebouw of gebied
Wonen
Adres
Pi Schefferstraat 90 - 106 even
Plaats
Hilversum
Gemeente
Hilversum
Gerealiseerd in
2019

Algemene toelichting op het project

In Neardinksveld zijn negen huishoudens met zeer uiteenlopende wensen en budgetten samengebracht in één project. Hierbij zijn de eigenaren/bewoners van de woningen door middel van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap samengekomen en hebben op die manier samen een nieuwe wijk weten te creëren waarbij de sociale cohesie een belangrijke rol speelt. Samen met de architecten van Ruimtecollectief zijn ze tot ontwerpen gekomen die ondanks de verschillen toch tot één geheel gevormd konden worden. Door dezelfde materialen en kleuren te gebruiken in andere vormen en lijnen, is de woonwijk één boek geworden, bestaande uit losse verhalen. Iedere bewoner heeft zijn eigen unieke woning maar wel met een aantal gelijkenissen. De woningen zijn zo gemaakt dat de toegankelijkheid en levensloopbestendigheid gewaarborgd is. Je kunt er dus heerlijk oud worden, maar ook juist heerlijk jong starten. Wat betreft energie is er een basisconcept gehanteerd voor alle woningen, waarop door de individuele bewoners uitgebreid kan worden. Dit kon op voorhand al, maar is ook later nog mogelijk. Ook in het energieconcept heeft het collectieve karakter een belangrijke rol gespeeld. De locaties van de warmtepompbronnen zijn bijvoorbeeld zo gekozen dat als iemand anders achteraf nog een bron wil slaan, deze niet beïnvloed wordt door een bron van een ander. Daarnaast is ook de benodigde infiltratie van hemelwater in de bodem collectief geregeld in het binnengebied. In een woonwijk die zich veelal kenmerkt door seriematige project bouw, wordt met dit project aangetoond dat CPO als ontwikkelingsvorm de eigenaar veel meer ruimte biedt om een custom-made woning te realiseren tegen een lager budget. De grootste meerwaarde hiervan komt naar voren in de vorm van puur woongenot. En daar kan geen euro tegen op.

Indiener

Naam indiener
Leon Ansems

Ontwerper/ Beleidsmaker

Naam bureau/ organisatie
RuimteCollectief
Naam projectontwerper(s)/ beleidsmaker(s)
Marco Tavenier, Leon Ansems, Gereon Bargeman

Opdrachtgever

Naam opdrachtgever
Vereniging Naerdinksveld CPO

Betrokken partijen

Naam fotograaf
Leon Ansems, Ansems Architecten Amersfoort

Afbeeldingen & Projectinformatie

Download hier de projectinformatie PDF

Deel deze inzending