Categorie

Conceptontwikkeling architectuur en woningbouw, Klimaatadaptatie, duurzaamheid en energietransitie, Participatie en actief burgerschap, Stedelijke vernieuwing

Projectgegevens

Naam project
CiWoCo 1.0
Functie/ invulling van het gebouw of gebied
Woongebouw
Adres
Boterbloemstraat 5-23, Ridderspoorweg 56-64
Plaats
Amsterdam
Gemeente
Amsterdam
Gerealiseerd in
2019

Algemene toelichting op het project

CiWoCo 1.0 is een experimenteel circulair woon-werkgebouw waarbij de toekomstige bewoners betrokken waren bij het ontwerpproces (zie ook de bijlage ‘CiWoCo 1.0_a circular design’). Het is gelegen in Buiksloterham, een voormalig industriegebied in Amsterdam-Noord en momenteel een proeftuin voor circulair bouwen. Het is GAAGA's eerste gerealiseerde gebouw in een reeks circulaire en adaptieve ontwerpen. Het traditionele bouwproces is lineair: materialen worden ingekocht, verwerkt, vervoerd en in het gebouw opgenomen, om vervolgens aan het einde van hun levensloop te worden gerecycled of om simpelweg op de vuilnisbelt te belanden. Bij CiWoCo 1.0 werd echter voor een geheel andere aanpak gekozen: circulariteit in alle stadia van het ontwerp en de levensduur van het gebouw. Deze aanpak resulteerde in een ontwerp met een zeer demontabel en adaptief karakter, met onconventionele bouwtechnieken en experimentele toepassingen van hergebruikte materialen. Het gebouw kan zich aanpassen aan toekomstige veranderingen, zowel in gebruik als functie, zonder dat daarvoor grote structurele veranderingen nodig zijn. Bovendien kan 90% van de gebruikte bouwmaterialen worden hergebruikt of gerecycled en functioneert het gebouw daarmee als materialenbank. Ook andere duurzaamheidsthema's, zoals energiereductie (bijna energieneutraal) en biodiversiteit werden toegepast. Dankzij de vele innovaties is CiWoCo 1.0 dan ook meerdere keren in de prijzen gevallen, zoals de Circulaire Ring, Hans Sauer Award, ARC19 en de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards. Het gebouw toont de mogelijkheden en toepasbaarheid van circulair ontwerpen binnen residentiële projecten, een project waarmee wij hopen te inspireren en stimuleren tot verandering in de bouwsector.

Indiener

Naam indiener
Arie Bergsma

Ontwerper/ Beleidsmaker

Naam bureau/ organisatie
GAAGA
Naam projectontwerper(s)/ beleidsmaker(s)
Esther Stevelink / Arie Bergsma / Maaike van der Veer

Opdrachtgever

Naam opdrachtgever
BSH 20E - OntwerpJeWoning

Betrokken partijen

Relevante adviseurs
Van Rossum BV
Naam fotograaf
Marcel van der Burg

Afbeeldingen & Projectinformatie

Download hier de projectinformatie PDF

Deel deze inzending