Categorie

Cultuurhistorie als inspiratiebron, Identiteit en icoonwaarde, Stedelijke vernieuwing

Projectgegevens

Naam project
Centrumplan Groeneplaats
Functie/ invulling van het gebouw of gebied
Detailhandel, horeca en wonen
Adres
Groeneplaats 1,2 en Vismarkt 4,5,6
Plaats
Den Burg
Gemeente
Texel
Gerealiseerd in
2020
(Bruto) Oppervlak (m2)
1712 m2 BVO
Bouwsom (euro)
1.680.000 excl.btw

Algemene toelichting op het project

Het hart van Den Burg, de Groeneplaats, is een bijzondere locatie. Het plein heeft een rijke historie. De gemengde centrumbebouwing is onderdeel van de herontwikkeling van de Groeneplaats. Vóór de nieuwbouw stond het gemeentehuis op de Groeneplaats. Met de bouw en de situering van het voormalige gemeentehuis is de kleinschaligheid en het historische karakter verloren gegaan, doordat de Vismarkt was samengevoegd met de Groeneplaats. Door deze ruimtelijke- en functionele grootschaligheid was het oorspronkelijke bebouwingsweefsel onleesbaar geworden. Met de herontwikkeling van de Groeneplaats als onderdeel van het centrumplan zijn de rooilijnen van de oorspronkelijke bebouwing weer in ere hersteld. ‘Het Raaksje’ aan de Vismarkt en de Groeneplaats zijn weer twee afzonderlijke pleinen. Het project Groeneplaats is het resultaat van een getenderde inschrijving op basis van een bouwenvelop, waarin de parcellering en gebouwcontouren voorwaardelijk waren gedefinieerd. Een belangrijke voorwaarde was dat de buitenruimten van verdiepingswoningen zich niet mochten manifesteren aan de openbare ruimte. De nieuwbouw is vanuit de opbouw en kapcontour opgebouwd uit vier herkenbare perceelidentiteiten, waarbij het ontwerp is geïnspireerd door markante archetypen van Texel: een robuust pakhuis, een parafrase van het 19e eeuwse monumentale raadshuis van weleer, het traditionele Texelse woonhuis met gevelschild en het Nieuwe Bouwen uit het begin van de vorige eeuw met Art Deco (Het Polderhuis aan de Vismarkt). Zonder letterlijk of historiserend te worden, wordt er verwezen naar deze archetypen, maar heeft de nieuwbouw een eigentijdse signatuur, die aansluit bij de oorspronkelijke structuur van Den Burg. Door deze geparcelleerde opbouw is er geen sprake van een projectmatige repetitie van bouwmassa’s. Het gebouw is vanwege de centrale ligging alzijdig ontworpen naar de Vismarkt, de Groeneplaats en de Wezentuin. De nieuwbouw is herkenbaar Texel, herkenbaar Den Burg en vormt een morfologisch samenhangend ensemble. De plint bestaat uit commerciële ruimten en is ingevuld door een grandcafé, bloemenwinkel, slagerij en koffiebranderij. Op de verdiepingen zijn in totaal 10 woningen gerealiseerd. De woningen en de buitenruimten zijn ingenieus verweven in het kappenplan en geïntegreerd in het gevelontwerp. Hierdoor is er een optimale interactie met de omgeving van het centrumgebied, zonder dat dit in het beeld en de gevels sterk zichtbaar is.

Indiener

Naam indiener
Ilse Boerdijk (gemeente Texel)

Ontwerper/ Beleidsmaker

Naam bureau/ organisatie
GeO architecten
Naam projectontwerper(s)/ beleidsmaker(s)
Maarten Overtoom, Jan Verberne

Opdrachtgever

Naam opdrachtgever
Aannemingsbedrijf A. Tuin BV

Betrokken partijen

Naam gebruiker
Grandcafé/brasserie Raaks, bloemenwinkel De Luifel, De vakslager Haker en Koffiebranderij Texel.
Naam fotograaf
Lex Overtoom

Afbeeldingen & Projectinformatie

Download hier de projectinformatie PDF

Deel deze inzending