Categorie

Cultuurhistorie als inspiratiebron, Herbestemming en hergebruik, Identiteit en icoonwaarde

Projectgegevens

Naam project
Burgemeester de Vlugtlaan
Functie/ invulling van het gebouw of gebied
woongebouwen in Nemavo Airey systeem gebouwd
Adres
de Tourton Bruynstraat e.o.
Plaats
Amsterdam
Gemeente
Amsterdam
Gerealiseerd in
2016 - 2018
(Bruto) Oppervlak (m2)
7200 m2
Bouwsom (euro)
€ 10.000.000,=

Algemene toelichting op het project

Projectomschrijving
Het project bestaat uit zeven Airey‐blokken aan de Burgemeester de Vlugtlaan. In deze bouwblokken bevinden zich 138 sociale huurappartementen van 40 tot 65 m2 GO. Op de koppen van de bouwblokken, aan de Tourton Bruynstraat, zijn 3 bedrijfsruimtes gebouwd. Ook deze zijn in het renovatieplan meegenomen. De bouwblokken maken onderdeel uit van het grotere ensemble van Aireyblokken rond de Burgemeester de Vlugtlaan. Samen met de Airey‐blokken aan de overzijde, de Burgemeester Fockstraat, vormen deze bouwblokken het hart van het beschermde stadsgezicht van het van Eesterenmuseum. Kenmerkend voor de Airey-woningen zijn de dragende gevels, die samengesteld zijn uit betonnen stijlen met gevelplaatjes van beton. De vloer- en dakconstructie bestaat uit stalen raatliggers met houten delen. De woningscheidende wand is opgebouwd uit sintelbetonblokken. Het merendeel van de bouwonderdelen is geprefabriceerd en op het werk gemonteerd. Doelstellingen De eerste doelstelling van dit project was het behouden cq terugbrengen van het oorspronkelijke architectonische beeld van dit stedenbouwkundige ensemble. Met de uitgevoerde renovatie zijn de sloopplannen van tafel gegaan. Belangrijk aandachtspunt was het verbeteren van de bouwfysische kwaliteit. De geluidsisolatie was zeer beperkt en voldeed niet aan de huidige eisen. De energetische kwaliteit was eveneens onvoldoende (energielabel F).

Programma van eisen
De plattegronden zijn in overleg tussen Eigen Haard, de bewoners en de architect uitgewerkt. Met de uitgevoerde ingrepen wordt een energielabel A gehaald voor alle woningen. De woningen voldoen qua geluidisolatie aan de eisen voor nieuwbouw in het bouwbesluit. Daarnaast zijn er binnen de mogelijkheden van het casco verschillende plattegronden ontwikkeld, enerzijds afgestemd op de toekomstwaarde zoals opdrachtgever die ziet, anderzijds afgestemd op de wensen van de terugkerende bewoners. Resultaten. Alle woningen zijn opgeleverd. In de eerste bedrijfsruimte is inmiddels een huisartsenpraktijk gevestigd. Twee bedrijfsruimtes zijn verhuurd aan een sociaal maatschappelijk dienstverlener. Een goede toevoeging aan de buurt. Binnen een proefstramien zijn alle bouwfysische maatregelen beproefd. Zowel de geluids- als de thermische isolatie zijn op een passende manier uitgevoerd. De resultaten voldoen hierbij aan de uitgangspunten zoals opgesteld. Ook de plattegrondvarianten zijn door de huurders positief ontvangen. In de loop van dit voorjaar wordt de openbare ruimte tussen de bouwblokken volledig opnieuw ingericht.

Indiener

Naam indiener
Ron Baltussen

Ontwerper/ Beleidsmaker

Naam bureau/ organisatie
Hooyschuur architecten + adviseurs
Naam projectontwerper(s)/ beleidsmaker(s)
Ron Baltussen

Opdrachtgever

Naam opdrachtgever
woningstichting Eigen Haard, projectontwikkelaar Niek Schaap

Betrokken partijen

Relevante adviseurs
Bouwadviesbureau Strackee Kees Appelman, DPA Lisette Kooiman
Naam gebruiker
Woningstichting Eigen Haard
Naam fotograaf
Henk Wind / Bastiaan van 't Veer

Afbeeldingen & Projectinformatie

Download hier de projectinformatie PDF

Deel deze inzending