Categorie

Cultuurhistorie als inspiratiebron, Herbestemming, hergebruik en transformatie, Stedelijke vernieuwing

Projectgegevens

Naam project
Beeldkwaliteitsplan Zaanoever
Functie/ invulling van het gebouw of gebied
Gemengde functies: wonen, werken, horeca en detailhandel
Adres
Zaanoever
Plaats
Wormer
Gemeente
Wormerland

Algemene toelichting op het project

De gemeente Wormerland heeft zich als doel gesteld om de Zaanoever in de komende twintig jaar te ontwikkelen tot een aantrekkelijk woon-, werk- en verblijfsgebied. In het kader van de nieuwe Omgevingswet is het bovendien noodzakelijk dat de gemeente Wormerland een visie opstelt over de ruimtelijke identiteit van de gemeente. De identiteit van de Zaanoever speelt daar een grote rol in. Vanzelfsprekend is het van groot belang dat een dergelijke visie breed wordt gedragen door de Wormerlanders zelf. Sterker nog, zonder een collectief idee over ruimte bestaat er geen ruimtelijke identiteit. Het beeldkwaliteitsplan is bedoeld als inspirerend kader. Een kader met uitgangspunten voor toekomstige ontwikkelingen waarmee het gesprek gevoerd kan worden met ontwikkelaars. Het beeldkwaliteitsplan is precies met dit doel geschreven. Het benoemt de ruimtelijke kernkwaliteiten van de Zaanoever en geeft op basis daarvan richting en kaders aan nieuwe ontwikkelingen. Dat de Zaanoever potentie heeft, moge duidelijk zijn. Maar uit gesprekken met de inwoners van Wormerland bleek ook dat nog maar weinig mensen de aantrekkelijkheid van het gebied nu al ervaren. Het is een gebied met enorme fabrieken, braakliggende terreinen en koude materialen. Deze hardheid is geen knelpunt om op te lossen; het is de absolute essentie van de Zaanoever. De stalen kadewanden, de ruige rietkragen en de geur van de cacao industrie vormen het fundament waarop de komende decennia doorgebouwd wordt. Het kwaliteitsdocument is opgesteld om:

- een aantrekkelijk woon-, werk- en verblijfsmilieu tot stand te brengen;

- de ontwikkelende partijen te inspireren en vooraf informatie te geven over de beeldcriteria;

- de welstandscommissie een passend kader te bieden waarbinnen de toetsing van bouwplannen plaats vindt.

Daarbij gaat het zowel om bebouwing het aanliggende openbaar gebied en de overgang daartussen. Met verbeeldingen, principes en archetypen wordt in dit beeldkwaliteitplan uiteengezet op welke manier een ontwikkeling goed zal passen en een bijdrage levert aan aantrekkelijke, levendige, toekomstbestendige Zaanoevers.

Indiener

Naam indiener
Valerie Kleve

Ontwerper/ Beleidsmaker

Naam bureau/ organisatie
Rho adviseurs
Naam projectontwerper(s)/ beleidsmaker(s)
Jos Leijten, Peter Steehouder

Opdrachtgever

Naam opdrachtgever
Over-gemeenten

Betrokken partijen

Afbeeldingen & Projectinformatie

Download hier de projectinformatie PDF

Deel deze inzending