Categorie

Leefbaarheid en sociale cohesie, Participatie en actief burgerschap

Projectgegevens

Naam project
Baanpark
Functie/ invulling van het gebouw of gebied
Park om te spelen, rusten en te ontmoeten; voor mens en dier
Adres
Baan
Plaats
Warmenhuizen
Gemeente
Schagen
Gerealiseerd in
mei 2018
(Bruto) Oppervlak (m2)
20.000 m2 (2 ha)
Bouwsom (euro)
€ 215.000

Algemene toelichting op het project

Het Baanpark aan de Baan in Warmenhuizen was een verouderd park en voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd. Vooral paden en verharding waren gedateerd en aan vernieuwing toe. Ook de ecologische inrichting kon veel beter. De gemeente Schagen schakelde Natuurlijke Zaken, de zakelijke dienstverlener van Landschap Noord-Holland in, om het ontwerp te maken en de participatie van gebruikers van het park te organiseren.

Tijdens de eerste bewonersavond zijn er vooral verbeterpunten opgehaald, wat zou beter kunnen en wat willen de mensen die het park gebruiken. De suggesties en ideeën die op die avond naar voren kwamen werden op een digitaal platform voorgelegd, zodat ook mensen die niet aanwezig waren de kans hadden te reageren. Het voorlopig ontwerp werd tijdens de tweede participatieavond gepresenteerd, waarbij Peter Mol van Landschap Noord-Holland in een presentatie een lans brak voor de dieren en planten die in het park leven: “Eten vormt de basis van al het leven, maar dieren van groot tot klein moeten zich ook kunnen verschuilen en zich kunnen voortplanten. Belangrijke schuilplekken zijn dichte struiken, nestkasten, boomholten, dood hout en klimop. Voor hen is het Baanpark hét centrum van het dorp.” Door deze bevlogen lezing werd draagvlak gecreëerd voor de ecologische maatregelen die bij de renovatie van het park werden doorgevoerd. De belevingswaarde kreeg daardoor een impuls.

Bij de renovatie van het park ontstaan drie delen:

  • Een deel met zicht op het oude dorpslint met de monumentale Ursulakerk op terp en historische boerderij. Het zogenaamde Hemels Gootje.
  • Een centrale ontmoetingsplaats op een sportveld met zichtlijnen naar de omgeving. Bij de entree zorgt een jeu-de-boules baan voor een gezellige ontmoetingsplek.
  • Een besloten speelbos waar boomstammen met zwammen uitnodigen om te spelen.

Naast de aandacht voor deze plekken zijn de randen heel belangrijk in het ontwerp. Er komen nu bloeiende bosranden met gevarieerdere beplanting. Geleidelijke overgangen tussen gras en bos waardoor er meer foerageer- en leefgebied voor dieren ontstaat en ook geleidelijk oplopende oevers. Het water met de rij knotwilgen aan de rand van het park krijgt een grotere rol in het hele park.

Indiener

Naam indiener
Bas Koppers

Ontwerper/ Beleidsmaker

Naam bureau/ organisatie
Natuurlijke Zaken
Naam projectontwerper(s)/ beleidsmaker(s)
Saline Verhoeven

Opdrachtgever

Naam opdrachtgever
Anne Dillon

Betrokken partijen

Relevante adviseurs
Bewoners omgeving Baanpark, Warmenhuizen; HB Adviesbureau, Alkmaar; Betrekken bij Groen, Landschap Noord-Holland, Heiloo; Bruin Groenvoorziening BV, Burgerbrug; K. Dekker Bouw & Infra BV, Warmenhuizen;
Naam fotograaf
Anne Dillon, Saline Verhoeven, Emma Morillon

Afbeeldingen & Projectinformatie

Download hier de projectinformatie PDF

Deel deze inzending