Categorie

Klimaatadaptatie, duurzaamheid en energietransitie, Leefbaarheid en sociale cohesie, Participatie en actief burgerschap

Projectgegevens

Naam project
Atletiekaccommodatie AV Lycurgus
Functie/ invulling van het gebouw of gebied
Atletiekaccommodatie
Adres
Jaap Bootpad 4
Plaats
Assendelft
Gemeente
Zaanstad
Gerealiseerd in
2018
(Bruto) Oppervlak (m2)
4.400
Bouwsom (euro)
2.500.000,-

Algemene toelichting op het project

Aan de rand van de woonwijk Saendelft in Zaanstad is een nieuw sportpark ‘de Omzoom’ gerealiseerd voor drie sportverenigingen. Het gebouw van atletiekvereniging Lycurgus is gerealiseerd in twee fasen. De eerste fase: een kantine, wedstrijdsecretariaat, vergaderruimte, kleedkamers, opslag, krachthonk en fysiotherapie. In de tweede fase: een indooratletiekhal. Hiermee is een atletieksportcomplex ontstaan wat binnen Nederland zonder meer uniek is. De gemeente Zaanstad heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het sportklimaat van de stad. Veel sportcomplexen zijn vernieuwd of gerenoveerd. Een van de grote projecten was de verhuizing van de sportverenigingen die gehuisvest waren op het Provily sportpark in Krommenie naar het nieuwe park De Omzoom aan de rand van de woonwijk Saendelft. In Krommenie kwam hierdoor een goede locatie vrij voor de realisatie van een nieuwe woonwijk. De Omzoom is gerealiseerd op een plek waar geen woningen konden worden gebouwd. De Omzoom is door de gemeente Zaanstad en de betrokken verenigingen met veel ambitie ontwikkeld. De betrokkenheid van de verenigingen en stichtingen was groot. Lycurgus is een van de grotere atletiekverenigingen in Nederland. De vereniging heeft een sterke sociale samenhang en er wordt gesport op verschillende niveaus. Van zuiver recreatief en G-atleten tot topsporters die op landelijk niveau actief zijn. Met dit nieuwe complex kan de vereniging de verschillende sporters nog beter faciliteren. De verwachting is dat de vereniging door deze accommodatie in ledenaantal zal groeien. De eerste fase van het complex is gerealiseerd vanuit de ‘verhuisconstructie’ met de gemeente Zaanstad. De tweede fase is gerealiseerd met externe financiële middelen. Obligatieleningen, subsidies vanuit de gemeente Zaanstad, provincie Noord-Holland, Schipholfonds en investeringen van zeer betrokken leden en externe partijen. Door de buitengewone en bijzondere inspanningen van alle partijen staat er nu een unieke atletiekaccommodatie die een voorbeeld is voor vele verenigingen in Nederland. AV Lycurgus en Indoor Atletiek waren opdrachtgever. Voor de realisatie van het gebouw is een bouwteam geformeerd met vooral bouwondernemers die tevens een sterke binding hebben met de vereniging. Door het bundelen van de brede deskundigheid van de bouwteamleden is het gebouw binnen de vooraf gestelde financiële kaders gerealiseerd. De betrokkenheid van alle partijen was zeer groot.

Indiener

Naam indiener
Gerard Kuiper

Ontwerper/ Beleidsmaker

Naam bureau/ organisatie
KUIPER STEUR architecten BNA
Naam projectontwerper(s)/ beleidsmaker(s)
Gerard Kuiper, Jack Steur

Opdrachtgever

Naam opdrachtgever
AV Lycurgus / Indoor Saendelft

Betrokken partijen

Relevante adviseurs
Constructiebureau Tentij, Floris Comfort
Naam gebruiker
AV Lycurgus
Naam fotograaf
Peter Baas

Afbeeldingen & Projectinformatie

Download hier de projectinformatie PDF

Deel deze inzending