Categorie

Leefbaarheid en sociale cohesie, Mobiliteit, infrastructuur en ruimte, Participatie en actief burgerschap, Stedelijke vernieuwing

Projectgegevens

Naam project
Amsterdam Wienerlocatie
Functie/ invulling van het gebouw of gebied
Ontwerp buitenruimte nieuwbouwlocatie en naastliggende Touwbaanpark
Adres
Touwbaanpark, 1018 MK
Plaats
Amsterdam
Gemeente
Amsterdam
Gerealiseerd in
2018 (fase 2); fase 3 in de planning
(Bruto) Oppervlak (m2)
23.000 m2
Bouwsom (euro)
onbekend

Algemene toelichting op het project

De binnenstedelijke Wienerlocatie op het Amsterdamse eiland Oostenburg is getransformeerd tot een woningbouwlocatie met hoge woningdichtheid. In een open ontwerpproces met de omwonenden, potentiële nieuwe bewoners, Stadsdeel Centrum en Heijmans Woningbouw is een plan gemaakt voor 70 woningen. Architectenbureau Arons & Gelauff hebben het stedenbouwkundig plan en de architectuur ontworpen, de inrichting voor de buitenruimte is ontworpen door HOSPER. Oostenburgereiland – en speciaal het terrein van Wiener & Co - heeft een geschiedenis van werven en scheepshellingen. Het ontwerp voor de nieuwbouw sluit aan bij dat karakter. Het plan is georganiseerd rondom een schakeling van “hellingen” en “hoven”. Via deze semi openbare groene ruimtes worden de woningen bereikt en is er toegang tot het water. Het gebied is autovrij dankzij de parkeergarage onder het hof. Aan het groene binnenhof liggen de entrees van de waterwoningen. Deze eengezinswoningen hebben een oriëntatie haaks op het water. Ze zijn zo geschakeld dat op de plaats waar vroeger de scheepshellingen lagen, nu de buurt toegang krijgt tot het water. Op de oostelijk gelegen hoek van het complex ligt een klein woningblok met loftappartementen. Deze woningen grenzen direct aan het nieuwe Touwbaanpark, het bomenplein met volwassen platanen, en kijken uit richting de Ezelsbrug. Langs de Oostenburgervoorstraat is de begane grond van het verlevendigd door commerciële ruimten met horeca en kantoren. Vormgevend principe in het ontwerp voor de buitenruimte is de versterking van de haakse oriëntatie van de woningbouwblokken op het water. Door het gebruik van langwerpige boombakken met verschillende hoogtes, ontstaan als vanzelfsprekend meer en minder private ruimtes bij de entrees van de woningen. Door het ontwikkelen van de woningbouwlocatie, met een ruime ondergrondse parkeergarage, heeft ook het naastliggende voormalige parkeerterrein aan de Wittenburgervaart een nieuwe bestemming gekregen. Dit voorheen donkere en lager liggende parkeerterrein is heringericht als Touwbaanpark. Samen met de bewoners maakte HOSPER het plan voor de inrichting van deze openbare plek aan het water. De kwaliteit van de bestaande platanen, het gevoel van de oude scheepshelling en het doorzetten van de ontwerptaal van de plantenbakken van het binnenhof waren bepalend voor het ontwerp.

Indiener

Naam indiener
Stephanie Rethans

Ontwerper/ Beleidsmaker

Naam bureau/ organisatie
HOSPER landschapsarchitectuur en stedenbouw
Naam projectontwerper(s)/ beleidsmaker(s)
Hanneke Kijne, Raquel van Donselaar, Marike Oudijk, Petrouschka Thumann

Opdrachtgever

Naam opdrachtgever
Terra Ontwikkeling (woonmilieu), gemeente Amsterdam (Touwbaanpark)

Betrokken partijen

Relevante adviseurs
Arons & Gelauff, Heijmans woningbouw, DG Groep, ANAE straatmeubilair
Naam gebruiker
n.v.t.
Naam fotograaf
Luuk Kramer, Hanneke Kijne (beeld HOSPER_Amsterdam Wienerlocatie 5.jpg)

Afbeeldingen & Projectinformatie

Download hier de projectinformatie PDF

Deel deze inzending