Gemeente Waterland

De Monumenten- en Welstandscommissie Waterland vergadert op maandag in de even weken van het jaar in het gemeentehuis van Waterland, Pierebaan 3 te Monnickendam. Onderstaand vindt u het vergaderschema. De vergaderingen zijn openbaar toegankelijk. Wilt u een toelichting geven op één van de plannen? Neem dan contact op met de plantoelichter van de gemeente.

Samenstelling commissie

ir. Bastiaan Gribling, stedenbouwkundige, voorzitter
ir. Anke Zeinstra, architect
ir. Sjef Kwakman, burgerlid, Vereniging Oud Broek in Waterland
Hans Boonstra, monumentendeskundige
Lodewijk Duymaer van Twist, burgerlid Vereniging Oud Monnickendam

Plantoelichter

Dhr. S.Bruinsma
Mevr. M. Leeverink

Commissiecoördinator

Renee Stroomer MA

Renee Stroomer
VERGADERSCHEMA 2022
JAARVERSLAG 2020
cijferbijlage 2020
zend in! uw mooiste plek in waterland
Nota Uiterlijke Bouwwerken Waterland 2018