Gemeente Hollands Kroon

De Welstandscommissie Hollands Kroon vergadert in de oneven weken van het jaar in het gemeentehuis van Schagen, Laan 19 te Schagen. Onderstaand vindt u het vergaderschema. De vergaderingen zijn openbaar toegankelijk. Wilt u een toelichting geven op één van de plannen? Neem dan contact op met de plantoelichter van de gemeente.

Samenstelling commissie

ir. Robbert-Jan Wijntjes, voorzitter
ir. Rob de Vries, architect
drs. ing. Natasja Hogen, architect, gemandateerde

Plantoelichters

E. Menzl
A. Zwaag
R. de Boer
R. Blankestijn

Commissiesecretaris

Sebas Baggelaar