Gemeente Hollands Kroon

De Welstandscommissie Hollands Kroon vergadert op woensdag in de oneven weken van het jaar in het gemeentehuis van Schagen, Laan 19 te Schagen. Onderstaand vindt u het vergaderschema. De vergaderingen zijn openbaar toegankelijk. Wilt u een toelichting geven op één van de plannen? Neem dan contact op met de plantoelichter van de gemeente.

Samenstelling commissie

ir. Peter de Ruyter, landschapsarchitect, voorzitter
ir. Eddo Carels, architect
ir. Paul Kramer, architect

Plantoelichter

Erik Menzel
Esmee Blokker
Bianca Biersteker
Monika van der Deen

Commissiecoördinator

Mariëtte Bruin

Mariëtte Bruin, beleidscoördinator
MARIËTTE BRUIN
VERGADERSCHEMA 2019
cijferbijlage 2018
zend in! uw mooiste plek in hollands kroon