Gemeente Heemskerk

De Welstandscommissie Heemskerk vergadert op maandag in de oneven weken van het jaar in het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1, Castricum. Voorafgaand vindt de gemandateerde zitting plaats in het gemeentehuis van Heemskerk, Maerten van Heemskerkplein 1 te Heemskerk. Onderstaand het vergaderschema. De vergaderingen zijn openbaar toegankelijk. Wilt u een toelichting geven op één van de plannen? Neem dan contact op met de plantoelichter van de gemeente.

Samenstelling commissie

ir. Peter de Ruyter, landschapsarchitect, voorzitter
ir. Willemien van Duijn, architect
ir. Ron Baltussen, architect

Plantoelichters

Peter Backer
Kevin Cairo

Commissiesecretaris

Kees van Hoek