Zorg voor Noord-Hollands erfgoed

Vrijwel iedereen geniet van historische gebouwen, straten, plein, parken, buitenplaatsen of cultuurlandschappen. Een gebied met veel cultureel erfgoed getuigt van een interessante geschiedenis en dat spreekt veel mensen aan. MOOI Noord-Holland zet zich met passie en deskundigheid in om ondersteuning te bieden bij de zorg voor beschermde monumenten en ander cultureel erfgoed. Dat doen wij voor gemeenten maar ook voor belangenverenigingen, eigenaren of ondernemers. Door het opstellen van een erfgoednota, cultuurhistorisch onderzoek, begeleiding bij herbestemming of het delen van kennis. Als Noord-Hollandse adviesorganisatie hebben wij specialistische kennis in huis over typische Noord-Hollandse gebouwen als stolpboerderijen, houten woonhuizen en bollenschuren.

Erfgoed professionals

MOOI Noord-Holland heeft verschillende erfgoedprofessionals, waaronder bouwhistorici, restauratiearchitecten, architectuurhistorici en mensen met kennis van de verankering van cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening. Daardoor is het altijd mogelijk om – al naar gelang de vraag – een passend team samen te stellen dat maatwerk kan leveren, want iedere situatie is anders in de erfgoedwereld. MOOI Noord-Holland heeft ook een Erfgoedcommissie die functioneert als adviescommissie voor gemeenten. Hier worden de vergunningaanvragen voor veranderingen aan, op of bij monumenten, beoordeeld op basis van het geldende gemeentelijk beleid.

Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland

MOOI Noord-Holland geeft samen met Stichting NMF (de rechtsopvolger van de Cultuurcompagnie) invulling aan het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland in opdracht van de provincie. Het Steunpunt biedt Noord-Hollandse gemeenten een onafhankelijk en gratis advies over monumenten, archeologie, herbestemming, cultuurlandschap en de omgevingswet. Het Steunpunt is daarnaast een platform om te netwerken en biedt inspiratie door middel van goede voorbeelden en instrumenten om cultuurhistorie goed in de ruimtelijke ordening te verankeren. Meer over het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland.

Steunpunt Monumenten en Archeologie logo

MOOI Noord-Holland over erfgoed