Algemene Voorwaarden

Uw inzending zal door MOOI Noord-Holland worden gebruikt in de digitale collectie MOOI in Noord-Holland. De collectie dient geen commerciële doelen en is voor iedereen vrij toegankelijk.
Bij het insturen van deze inzending gaat u ermee akkoord dat:
– Uw tekst en beeld worden gepubliceerd op deze site;
– Uw tekst en beeld kunnen worden gewijzigd/aangevuld door MOOI Noord-Holland;
– Uw tekst en beeld kunnen worden gedeeld door anderen via links en op social media;
– MOOI Noord-Holland uw persoonsgegevens opslaat.
U kunt zelf aangeven of MOOI Noord-Holland uw gegevens mag publiceren op de website (alleen uw naam en woonplaats). Anoniem inzenden is niet mogelijk; anonieme publicatie wel. Op het formulier kunt u uw keuze aangeven. MOOI Noord-Holland behoudt zich het recht voor uw inzending zonder opgaaf van redenen te weigeren of te verwijderen uit de collectie MOOI in Noord-Holland. Lees meer over de manier waarop MOOI Noord-Holland omgaat met uw persoonsgegevens in het privacy statement. Lees meer over uw beeldrechten en intellectuele eigendomsrechten in het rechten statement. Lees meer over het gebruik van cookies op deze website in het cookie statement.

Privacy Statement

Mocht er op de website persoonlijke informatie of foto’s staan waarmee de privacy wordt aangetast, dan wordt u verzocht dit door te geven aan de webmaster (collectie@mooinoord-holland.nl) zodat deze informatie verwijderd kan worden van de website.
Daar waar uw persoonsgegevens verwerkt worden, staat precies vermeld welke gegevens voor welke doeleinden gebruikt worden. MOOI Noord-Holland gebruikt uw persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. We garanderen dat uw gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan voor de collectie MOOI in Noord-Holland. Dat betekent ook dat MOOI Noord-Holland uw gegevens niet gebruikt voor andere doeleinden dan het publiceren van uw inzending.
Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die u zelf actief heeft achtergelaten. De achtergelaten gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De persoonlijke gegevens worden alleen vrijgegeven met uw uitdrukkelijke toestemming. We bieden u geen ongevraagde informatie en/of diensten aan. In het inzendformulier vragen wij toestemming om uw naam en woonplaats op onze website te mogen publiceren; indien u geen toestemming geeft, publiceren wij niet.

Copyright Statement

Aan de door MOOI Noord-Holland verstrekte informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. MOOI Noord-Holland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site, de daarop/daardoor verstrekte informatie en daarop aanwezige links naar sites van derden. MOOI Noord-Holland accepteert geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van – of door – de informatie aangeboden op deze website of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

Door in te zenden geeft u alle intellectuele eigendomsrechten op die rusten op het beeld en alle inhoudelijke informatie. Uw inzending kan daarom door MOOI Noord-Holland vrij worden gepubliceerd en verspreid. Ook kunnen derden uw inzending gebruiken en delen. Daarnaast kan MOOI Noord-Holland uw tekst wijzigen en/of aanvullen. MOOI Noord-Holland behoudt zich het recht voor uw inzending zonder opgaaf van redenen te weigeren of te verwijderen uit de collectie MOOI in Noord-Holland.

Cookies

MOOI Noord-Holland maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat we met de webpagina’s meesturen en door uw browser wordt opgeslagen op uw computer. Wij gebruiken cookies bijvoorbeeld om instellingen en voorkeuren te onthouden als u onze site bezoekt. Een cookie van deze website bevat geen tot personen herleidbare gegevens. Van deze cookies wordt geen commercieel gebruik gemaakt.
U kunt de cookies uitzetten via uw browser. Let wel: dit kan het functioneren van onze website negatief beïnvloeden.
Wilt u cookies uitschakelen?
Kijk dan – afhankelijk van de browser die u gebruikt – op een van de volgende pagina’s:
• Google Chrome (link: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl)
• Mozilla Firefox (link: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer#w_cookie-settings)
• Microsoft Internet Explorer (link: http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows7/Change-Internet-Explorer-9-Privacy-settings)
• Apple Safari (link: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US)
• Opera (link: http://www.opera.com/nl/o/ie-simple)