Namens het bestuur en de medewerkers van MOOI Noord-Holland adviseurs omgevingskwaliteit (per 1 januari 2016 de nieuwe naam van WZNH) nodigen wij u, als betrokkene van onze organisatie, van harte uit voor de 17e Jan Wilslezing. We luiden het nieuwe jaar in en staan stil bij ons 100-jarig jubileum. De Jan Wilslezing zal worden uitgesproken door:

Melanie Schultz van Haegen
minister van Infrastructuur en Milieu

De  ‘minister van omgevingskwaliteit’ spreekt over haar visie op de nieuwe Omgevingswet en de oogst van het Jaar van de Ruimte.  

Met onderstaande knop kunt u zich inschrijven.
Wij kijken uit naar uw aanwezigheid.

DATUM

13 januari 2016

LOCATIE

Villa Holland
(bureau MOOI
Noord-Holland)
Emmastraat 111
1814 DP Alkmaar

PROGRAMMA

19.30 inloop
20.00 Jan Wilslezing
21.30 borrel