Casus Hobrederlaan – Beemster

Woonbestemming verkrijgen in agrarisch buitengebied

De stolpenconsulent werd benaderd met de vraag of de agrarische bestemming van de langhuisstolp op de Hobrederlaan in de Beemster overgezet kon worden naar een woonbestemming, in overweging nemende dat het aanpalende melkveebedrijf geen belemmeringen in de bedrijfsvoering mocht ondervinden.

Na onderzoek te hebben gedaan concludeerde de stolpenconsulent dat er ruimtelijk en planologisch gezien geen bezwaar leek te bestaan tegen een woonbestemming. De rechtszekerheid zou voor het aanpalende melkveebedrijf met de wijziging naar ‘wonen’ zelfs worden verbeterd: het bestaande bestemmingsplan voor het agrarische bedrijf bood namelijk de mogelijkheid om de bedrijfswoning te verplaatsen binnen de contouren van het bouwvlak. De nieuwe bestemming zou zodanig ingericht kunnen worden dat het wonen uitsluitend binnen de bestaande stolpboerderij mogelijk was.

Het onderzoek van de stolpenconsulent was een eerste verkenning van de planologische mogelijkheden van de gewenste ontwikkeling. De volgende te zetten stap was het in overleg met gemeente Beemster starten van een bestemmingsplanprocedure, een stap die niet binnen de reikwijdte van dit onderzoek viel. Mede dankzij het rapport van de stolpenconsulent kwam de gemeente tot de conclusie dat een woonbestemming de beste methode was om de stolpboerderij te behouden voor de toekomst.

Lessons learned

Onderzoek altijd de mogelijkheden. In eerste instantie leek het op basis van milieuwetgeving niet mogelijk om de woonbestemming op dit perceel te vestigen.