Visie Mijzenpolder

In opdracht van de gemeente Koggenland

De Mijzenpolder, voor een groot deel gelegen in de gemeente Koggenland, is een unieke en waardevolle veenweide polder. De gave polder is nooit ruilverkaveld en is een schoolvoorbeeld van een Middeleeuwse veenontginning. De polder wordt nog steeds wordt gebruikt als weiland (melkveeteelt) en er dienen zich daarom aantal concrete ontwikkelingen aan op agrarische erven of uitbreidingen van agrarische bedrijven. De gemeente Koggenland heeft behoefte aan een beknopte, duidelijke visie om te komen tot een zorgvuldige beoordeling en inpassing van de initiatieven. MOOI Noord-Holland stelde een visie op als aanvulling op het Beeldkwaliteitplan Landelijk Gebied.

 

Download hier de VISIE MIJZENPOLDER

 

Projectteam

drs. Ingrid Langenhoff (projectleiding)
ir. Rob van Leeuwen
Henk de Visser
Marlous Ruiter

Met bijdragen van:
drs. Edwin Raap, Landschap Noord-Holland, Natuurlijke Zaken
Nicky Schuurman, Landschap Noord-Holland, Natuurlijke Zaken