Perspectief Kleurenbuurt Zaandam

In opdracht van de gemeente Zaanstad

Het Perspectief voor de Kleurenbuurt is een handreiking, een gids, een bron van inspiratie en motivatie om de transformatie, die momenteel gaande is, van gezamenlijke observaties en uitgangspunten te voorzien. Een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving die het dagelijks leven van de wijkbewoners faciliteert is het hoofddoel. Met dit perspectief kunnen kansen worden benut om de verzameling initiatieven samenhang te geven en zo meerwaarde voor de leefomgeving te creëren.

De Kleurenbuurt ligt dicht bij het centrum van Zaandam tussen de Gouw en het Darwinpark. De buurt is in de jaren zestig gebouwd en heeft een opbouw die typerend is voor die tijd; galerijflats afgewisseld met lage eengezinswoningen in een groene omgeving. De wijk staat voor een grote renovatie opgave waarbij het gaat om een (her)inrichting van een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving. Het perspectief is tot stand gekomen in gezamenlijkheid met bewoners en gebruikers van het gebied, ZVH en verschillende gemeentelijke sectoren en domeinen.

Download het Perspectief voor de Kleurenbuurt Zaandam

perspectief-voor-de-kleurenbuurt-thumb

Projectteam

Ingrid Langenhoff, beleidscoördinator MOOI Noord-Holland
Dana Ponec, architect en adviseur MOOI Noord-Holland
Gemeente Zaanstad
Wooncorporatie ZHV

Heeft u vragen over het perspectief of welke rol MOOI Noord-Holland kan spelen in het opstellen van beleid- of ontwerpuitgangspunten? Neem contact op met Ingrid Langenhoff, beleidscoördinator MOOI Noord-Holland of via 072-5204459.