Nieuwe bestuursvoorzitter Marian van der Weele, foto gemeente Waterland

Marian van der Weele, foto gemeente Waterland

Persbericht – Marian van der Weele nieuwe bestuursvoorzitter MOOI Noord-Holland

Alkmaar, 23 januari 2023 – Marian van der Weele (burgemeester van gemeente Waterland), is per 17 januari 2023 de nieuwe voorzitter geworden van het bestuur van MOOI Noord-Holland. Zij volgt hiermee Ronald Vennik op. Marian van der Weele groeide op in Zeeland “als boerendochter op Noord-Beveland” en is inmiddels stevig verankerd in Noord-Holland: voordat zij burgemeester werd van Waterland, was zij onder meer raadslid en wethouder in Ouder-Amstel en raadslid en procesmanager bij het Stadsdeel Amsterdam Oud-Zuid. Het nieuwe voorzitterschap zal zij als nevenfunctie uitoefenen en past goed bij haar belangstelling voor omgevingskwaliteit.

Omgevingskwaliteit

MOOI Noord-Holland is de onafhankelijke en niet-commerciële adviesorganisatie op het gebied van landschap, stedenbouw, architectuur en cultuurhistorie in Noord-Holland. De stichting zonder winstoogmerk zet zich in voor omgevingskwaliteit: een toekomstbestendige leefomgeving waarin een mooi Noord-Holland centraal staat.

Directeur van MOOI Noord-Holland Jef Mühren: “Marian van der Weele is bestuurder van de gemeente Waterland, de regio waar onze stichting vanaf 1916 het eerst actief was! MOOI Noord-Holland krijgt een gepassioneerd bestuurder aan het roer met bijzondere belangstelling voor omgevingskwaliteit in verleden, heden en toekomst.”

Connectie maken

In de tijd van haar wethouderschap (2014) ontwikkelt Marian van der Weele al een passie voor omgevingskwaliteit. Zij leert dan wat cultuurhistorie en wat erfgoed kan doen met de identiteit van een gemeenschap. Als burgemeester wil zij inwoners meer betrekken bij hun leefomgeving. Connectie maken door daadwerkelijk te luisteren en zorgen dat men zich betrokken voelt. Dit maakt dat de samenleving hechter kan functioneren en diverse vraagstukken met een omvattend antwoord opgelost kunnen worden. Echt iets kunnen betekenen in de levens van mensen door de connectie te leggen en daarmee van betekenis kunnen zijn.

“Als burgemeester en nu ook als voorzitter van MOOI Noord-Holland, eervol dat ik een bijdrage mag leveren om de leefomgeving van onze mooie provincie duurzaam MOOIer te maken en te houden!”

Marian van der Weele, burgemeester van gemeente Waterland en nieuwe bestuursvoorzitter MOOI Noord-Holland

Wijzigingen bestuur MOOI Noord-Holland

  • 1 juli 2022: Ronald Vennik treedt af als bestuursvoorzitter. Jeanine van Pinxteren neemt waar als plaatsvervangend voorzitter.
  • 1 juli 2022: prof. dr. Freek Schmidt (architectuurhistoricus) volgt drs. Irmgard van Koningsbruggen (architectuurhistoricus) op als bestuurslid.
  • 17 januari 2023: Marian van der Weele wordt bestuursvoorzitter. Jeanine van Pinxteren wordt weer bestuurslid.

Voor meer informatie, neem contact op met communicatieadviseur Sanne van Zoest via s.vanzoest@mooinoord-holland.nl of via 06 – 57063594.