MARLOES VAN HAAREN

Verdrietig en aangeslagen zijn we door het plotselinge overlijden van  Marloes van Haaren, architect, tijdens een verblijf in Frankrijk.

Marloes was vanaf 2003 als adviseur verbonden aan onze organisatie. Binnen de monumentencommissie van Noord-Holland en de commissies van de gemeenten Bloemendaal en Heemstede betoonde zij zich een bevlogen, bekwaam en nauwgezet vakvrouw die op een aimabele maar besliste toon het gesprek wist te voeren over ruimtelijke kwaliteit, monumentale waarden en bouwkundige details. Ook heeft zij zich met veel energie ingezet voor de het verbeteren van de bestaande bebouwing van de Gordel ’20-’40 en de 19e-eeuwse wijken van Amsterdam en voor het Netwerk Vrouwen, Bouwen, Wonen.

Marloes heeft met haar toewijding aan het vakgebied een belangrijke bijdrage geleverd aan een mooier Noord-Holland. We wensen haar familie en dierbaren heel veel sterkte.

Namens bestuur, directie, medewerkers en adviseurs
MOOI Noord-Holland adviseurs omgevingskwaliteit

Ronald Vennik, voorzitter bestuur
Jef Mühren, directeur
Dorine van Hoogstraten, adjunct-directeur