JANDIRK HOEKSTRA

Verdrietig en aangeslagen zijn we door het plotselinge overlijden van Jandirk Hoekstra, landschapsarchitect.

Jandirk was vanaf 2018 als adviseur verbonden aan onze organisatie. Altijd inspirerend, opgewekt, goedlachs, analytisch, bevragend, deskundig, hartelijk, kundig op vele vlakken, met precieze, duidelijke maar nooit harde, eerder zachte, taal. Altijd nieuwsgierig en gul en bereid om vanuit onverwacht perspectief naar vraagstukken te kijken. Hij droeg op allerlei manieren bij aan ons denken: Als Provinciaal Adviseur, als jurylid van de Arie Keppler Prijs, als voorzitter van de commissie ruimtelijke kwaliteit Den Helder, als atelierleider tijdens Overmooi, als pleitbezorger van de stolpenzones in de Leidraad, als aanjager in IJ-team en als klankbord voor Ongezouten IJsselmeer,

En altijd die fijne vriendschappelijke relativerende lach.

We gaan hem missen.

Bestuur, directie, medewerkers en adviseurs
MOOI Noord-Holland adviseurs omgevingskwaliteit