Campagne ONGEZOUTEN: Zorgvuldige gebiedsontwikkeling met oog voor ruimtelijke kwaliteit van het IJsselmeergebied

Campagne ONGEZOUTEN: Zorgvuldige gebiedsontwikkeling met oog voor ruimtelijke kwaliteit van het IJsselmeergebied

Nederland verandert. Er wachten ons grote uitdagingen op onder andere het gebied van water, klimaat, natuur, ecologie, energie, visserij, toerisme, recreatie en wonen. Deze opgaven hebben veel invloed op hoe de omgeving er straks uit komt te zien. Ook in het IJsselmeergebied wordt steeds zichtbaarder hoe deze ontwikkelingen vragen om betrokkenheid, de juiste keuzes en een goede onderlinge afstemming.

Wat is ONGEZOUTEN?

ONGEZOUTEN bouwt voort op de eerder vastgestelde IJsselmeeragenda 2050. Als rondreizend activiteitenprogramma brengen we professionals, bewoners, ondernemers en overheden samen om het gesprek aan te gaan over de opgaven die zich in het IJsselmeergebied voordoen. ONGEZOUTEN biedt ruimte om elkaar te leren kennen en te inspireren, om actuele opgaven vanuit verschillende perspectieven te benaderen en gezamenlijk richting de verre toekomst te kijken. We laten zien dat het voor een duurzaam en toekomstbestendig IJsselmeergebied uitermate belangrijk is om bij iedere ontwikkeling kwaliteit toe te voegen aan het gebied als geheel.

In 2022 en 2023 trekt campagne ONGEZOUTEN langs locaties waar (bouw)plannen daadwerkelijk aan de orde zijn. Met onder andere activiteiten zoals werkateliers, lezingen, expedities in het IJsselmeergebied en het gezamenlijk bouwen aan kunstinstallaties van natuurlijke materialen uit de omgeving, stimuleren we bewustwording van de ecologische en de cultuurhistorische kwaliteiten van het IJsselmeergebied. We gaan op zoek naar manieren waarop deze kwaliteiten aan de basis van gebiedsontwikkelingen kunnen staan.

ONGEZOUTEN live en online

In het afgelopen jaar is ONGEZOUTEN in Hindeloopen, Almere en Weerribben-Wieden neergestreken. Hier kwamen, altijd met actuele opgaven als vertrekpunt, thema’s zoals verstedelijking, natuurontwikkeling en klimaatadaptatie aan bod. Ook is ONGEZOUTEN als online kennisplatform zichtbaar op ongezouten.nu en via de podcastserie ONGEZOUTEN.

De ONGEZOUTEN podcast

In de podcastserie ONGEZOUTEN worden historische en hedendaagse verhalen over het leven met, op, rond én in het water van het IJsselmeer ontrafeld. Want wie is nu eigenlijk de ‘IJsselmeercommunity’? Weke rol speelden zij binnen historische gebeurtenissen en transities? En hoe kan de ‘IJsselmeercommunity’ op positieve wijze een rol spelen in de toekomstige ontwikkelingen van het IJsselmeergebied? In tien ONGEZOUTEN gesprekken met archeologen, ecologen, historici, kunstenaars en de jongere generatie nemen presentator Harm Edens, bekend van het televisieprogramma ‘Dit was het nieuws’, en sidekick Lars Boon van het Kaapvaardersverbond, je onder andere mee in de geschiedenis van de Zuiderzee, de intrigerende onderwaterwereld en de huidige opgaven die bepalend zijn voor de toekomst van het IJsselmeergebied.

De podcastserie is te beluisteren via de website ongezouten.nu en op Spotify.

ONGEZOUTEN DE PODCAST

Initiatief

ONGEZOUTEN is een initiatief van MOOI Noord-Holland en Het Oversticht en wordt mede mogelijk gemaakt door de Erfgoed Deal en Provincie Noord-Holland, Provincie Flevoland, Provincie Friesland en Provincie Overijssel.

Blijf op de hoogte

LinkedIn

Instagram

Facebook

Youtube