Categorie

Conceptontwikkeling architectuur en woningbouw, Cultuurhistorie als inspiratiebron, Herbestemming, hergebruik en transformatie, Stedelijke vernieuwing

Projectgegevens

Naam project
Top-Up
Functie/ invulling van het gebouw of gebied
28 woonwerkwoningen, drie bedrijfsruimtes en een parkeergebouw voor 49pp
Adres
Fonteinkruidstraat 52 - 110, Johan van Hasseltkade 198 - 200
Plaats
Amsterdam
Gemeente
Amsterdam
Gerealiseerd in
2020 (casco bouw iov Lemniskade, individuele appartementen in loop 2020)
(Bruto) Oppervlak (m2)
4844 m2 + 1346m2 parkeergarage
Bouwsom (euro)
€8.600.000

Algemene toelichting op het project

Top-Up staat naast het tevens door FRANTZEN et al ontworpen Patch22 en dat was in architectonisch opzicht een grote uitdaging. Hoe ontwerp je een gebouw dat zich zelfbewust tot zijn zeer uitgesproken voorganger verhoudt zonder deze te overschreeuwen? Top-Up geeft Patch22 de ruimte door er los naast te staan, waar de stedenbouwkundige voorschriften oorspronkelijk een gesloten straatwand voorschreven. De aanleiding hiervoor was het behoud van de karakteristieke betonconstructie van het voormalige bedrijfspand op de locatie, een opslag van trans-Atlantische kabels van de PTT. Hergebruik is hier naast behoud van materiaal ook een vorm van culturele circulariteit waarbij het verleden karakter geeft aan het heden. Na gedeeltelijke sloop bleef een klaverblad-achtige constructie met ronde betonwanden staan. Daarop is de houten opbouw geplaatst, vandaar de naam Top-Up. Net zoals bij Patch22 is er een circulaire houten draagstructuur en houten gevel gemaakt. Elke verdieping wijkt schuin naar buiten, waardoor deze zich verzelfstandigen en veel plasticiteit geven. De gevel is door de strenge indeling met gelijke ramen zowel gedistingeerd en terughoudend als krachtig en karakteristiek. De vier gevels van de kubusvormige opbouw zijn identiek en benadrukken dat het gebouw als een solitair volume op het basement is geplaatst. Er zijn slechts detailverschillen in de kozijnen die laten zien dat zich aan de noord en zuidgevel loggia’s bevinden. In de tweede lijn, achter de loggiabeglazing, introduceren de geïsoleerde gevels schuin weglopende lijnen, die weer een relatie leggen met de scheef gestapelde verdiepingen van Patch22. Ook de parkeergarage is als een eenvoudige maar scherp gedetailleerde loods van open metselwerk los van Top-Up gebouwd waardoor een informeel stedenbouwkundig ensemble ontstaat. Net zoals Patch22 is ook Top-Up een “open building”; Het gebouw is flexibel indeelbaar om toekomstig hergebruik van het materiaal-intensieve casco te stimuleren. In de opbouw-vloeren kunnen leidingen en bekabeling horizontaal versleept worden naar centrale schachten in de kern waardoor de bewoners volledig vrij zijn in het bepalen van hun eigen indeling. En dat niet eenmalig maar telkens opnieuw. Wanneer het onverhoopt ooit toch nodig blijkt kan Top-Up zonder hakken en breken worden gedemonteerd en kunnen de componenten hergebruikt worden in andere toekomstige gebouwen.

Indiener

Naam indiener
Tom Frantzen

Ontwerper/ Beleidsmaker

Naam bureau/ organisatie
FRANTZEN et al architecten
Naam projectontwerper(s)/ beleidsmaker(s)
Tom Frantzen & Karel van Eijken

Opdrachtgever

Naam opdrachtgever
Lemniskade Projecten: Tom Frantzen & Claus Oussoren

Betrokken partijen

Relevante adviseurs
Aannemer: Hillen en Roosen BV, Amsterdam Constructeur: Pieters Bouwtechniek, Amsterdam Installatie adviseur, bouwfysica: LBP|sight, Utrecht Brandveiligheid adviseurt: LBP|sight, Utrecht Bouwdirectie: H2O Bouwmanagement en installatieadvies, Zeist
Naam gebruiker
diverse individuele kopers
Naam fotograaf
Isabel Nabuurs

Afbeeldingen & Projectinformatie

Download hier de projectinformatie PDF

Deel deze inzending