Categorie

Cultuurhistorie als inspiratiebron, Leefbaarheid en sociale cohesie, Participatie en actief burgerschap, Stedelijke vernieuwing

Projectgegevens

Naam project
Renovatie Molenbuurt
Functie/ invulling van het gebouw of gebied
Woningbouw
Adres
Badhuisstraat, Rietvinkkade
Plaats
Wormer
Gemeente
Wormerland
Gerealiseerd in
2019
(Bruto) Oppervlak (m2)
ca. 5.000m2
Bouwsom (euro)
ca. 6mln

Algemene toelichting op het project

De Molenbuurt in Wormer is in afgelopen jaren volledig vernieuwd. WormerWonen heeft dit proces in goede banen geleid en daar de buurtbewoners uitvoerig bij betrokken. Attika Architekten is na een presentatie aan de bewoners als ontwerper geselecteerd. Naast de uitwerking van het stedenbouwkundige ontwerp heeft Attika Architekten 6 bouwblokken ontworpen in de nieuwe Molenbuurt. Stedenbouwkundig uitgangspunt is het tuindorpse karakater van de oude Molenbuurt. De grondgebonden woningen in de buurt passen in die traditie. Daar zijn op stedenbouwkundige accenten karakteristieke objecten aan toegevoegd. Een “molenstomp” aan de Spatterstraat en een “Zaans woonpakhuis” in het centrum van de buurt. In overleg met het buurtcomité is een gemetselde molen op de kopgevel van één van de gesloopte woonblokken herplaatst. Die is nu prominent aanwezig als beeldmerk in het centrum van de buurt. Ook de spits van de voormalige kerk aan de Witte Duifstraat is herplaatst boven de poort van een nieuw hofje voor ouderen. Gedurende het ontwerpproces zijn er meerdere presentaties aan een vertegenwoordiging van de bewoners geweest. Op- en aanmerkingen zijn in de verdere uitwerking meegenomen. Onze inzet voor een woonbuurt met een herkenbare culturele identiteit viel in goede aarde. Het resultaat is een karakteristieke woonbuurt met trotse molenbuurtbewoners waarvan velen in een nieuw huis zijn teruggekeerd.

Indiener

Naam indiener
Niek Kruisheer

Ontwerper/ Beleidsmaker

Naam bureau/ organisatie
Attika Architekten
Naam projectontwerper(s)/ beleidsmaker(s)
Niek Kruisheer, Rop van Loenhout, Rickerd van der Plas, Changiz Tehrani

Opdrachtgever

Naam opdrachtgever
WormerWonen

Betrokken partijen

Relevante adviseurs
HSB bouw, Berkhout Tros, Huygen Installatieadviseurs
Naam gebruiker
n.v.t.
Naam fotograaf
Bart van Hoek Architectuurfotografie

Afbeeldingen & Projectinformatie

Download hier de projectinformatie PDF

Deel deze inzending