Categorie

Geschiedenis als drager, herkomstwaarde, herbestemming en hergebruik, Het DNA, de identiteit van Noord-Holland, nieuwe waarden en iconen, Leefbaarheid, sociale cohesie, inclusiviteit, en toegankelijkheid'

Projectgegevens

Naam project
Pilot probleemlocaties dorpslinten
Functie/ invulling van het gebouw of gebied
woningbouw
Adres
divers
Plaats
divers
Gemeente
divers

Algemene toelichting op het project

Omdat bij de invoering van de Omgevingsverordening 2018 dorpslinten in het regime landelijk gebied kwamen te liggen konden rees het bezwaar bij gemeenten dat de sanering van ‘rotte plekken’ geen doorgang meer kon vinden. Het betrof situaties waar de leefbaarheid in gedrag kwam door vrachtverkeer, verrommelde situaties of jarenlange conflicten. Daarom is een Pilot Probleemlocaties opgestart die liep van juni 2021 tot november 2023. De opdracht kwam van Gedeputeerde Staten. In deze periode zijn voor 10 locaties ontheffingen verleend op basis van een stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan dat opgesteld is in samenwerking met initiatiefnemers, architecten, gemeenten en medewerkers van de provincie. Voor 7 andere locaties werd de begrenzing van het landelijk gebied aangepast (naar stedelijk gebied) zodat de gemeenten zelf de situatie konden oplossen.

In relatief korte tijd is het door maatwerk en intensieve samenwerking mogelijk geworden om een groot aantal locaties te saneren en kwaliteit aan het landelijk gebied toe te voegen. Veel plannen zijn nog in voorbereiding bij de gemeenten maar ook de eerste woningen zijn al gebouwd. Het gaat om deze inzending om het project, niet om de individuele gevallen.

 

Indiener

Naam indiener
Susan Traudes-Noorlander (projectleider)

Ontwerper/ Beleidsmaker

Naam bureau/ organisatie
diverse architectenbureaus

Opdrachtgever

Naam opdrachtgever
Gedeputeerde Staten Noord-Holland

Betrokken partijen

Relevante adviseurs
diverse architectenbureaus en gemeenten

Afbeeldingen & Projectinformatie

Download hier de projectinformatie PDF

Deel deze inzending