Categorie

Leefbaarheid en sociale cohesie

Projectgegevens

Naam project
Medisch Centrum Novawhere
Functie/ invulling van het gebouw of gebied
Zorgverlening eerste lijn GOED, 2 huisartsen een apotheek een fysio
Adres
Professor Meester P.J. Oudlaan 1
Plaats
Purmerend
Gemeente
Purmerend
Gerealiseerd in
2018
(Bruto) Oppervlak (m2)
1500 m2
Bouwsom (euro)
3.500.000,-

Algemene toelichting op het project

Zorgcirkel Novawhere is een verpleeghuis in Purmerend met gespecialiseerde zorg & behandeling van dementie, geriatrische revalidatiezorg, herstel- of respijtzorg, een hospice, ontmoetingscentrum, dagbehandeling en dagactiviteiten. Novawhere ligt in Overwhere-Noord, en is gehuisvest in een gebouw uit 2002, met gevels van metselwerk en western red cedar. Het Medisch Centrum Novawhere is een uitbreiding van het bestaande verpleeghuis met diverse zorgverleningspraktijken in de eerste lijn: meerdere huisartsenpraktijken, een apotheek en praktijk voor fysio. Het fungeert als een schakel tussen de instelling en de wijk eromheen.

Deze functionele en sociale opgave is architectonisch bepaald door het bestaande gebouw van Novawhere waar de uitbreiding zich aan moet voegen, en het park waarin gebouwd werd. Er is gekozen voor een bebouwing op één laag ‘onder een groene deken’ zodat het uitzicht vanuit het bestaande gebouw van vier lagen, en vanuit de park aantrekkelijk blijft. Tegelijkertijd is een voor de wijk opvallende, icoonachtige gevel ontworpen, waarmee het nieuwe gebouw een eigen plaats kan veroveren in het wijklandschap. De functies zijn verdeeld in twee rechthoekige volumes, die van elkaar gescheiden maar toch met elkaar verbonden zijn door een serre. De serre is gepositioneerd op de as van de gang door het bestaande gebouw en vertegenwoordigt een door daglicht overgoten kruispunt tussen het verkeer vanuit het oude gebouw en de nieuwe gang. Ook zorgt de serre samen met de open ingangen naar huisartsen en apotheek dat de ruimte als lichte pleinen achter elkaar worden ervaren. Een ‘starre-gangeffect’ wordt daardoor vermeden.

De apotheek past in oppervlakte naadloos op de nog open plek onder de vleugel van het bestaande gebouw. Door deze functie onderdoor te laten steken naar de kleine tuin aan de noordzijde wordt het medisch centrum een wezenlijk onderdeel van het gebouwencomplex. De gevels zijn bekleed met hout, speels en levendig in twee kleuren. De rode kleur duidt de plaats aan van de gevelopeningen en creëert tevens een ritme van verticale vlakken, zoals boomstammen in een park. De houten latten van de gevel lopen schuin vanaf de grond in een helling van 6° omhoog, waardoor het effect van het optillen van een stuk natuur versterkt wordt.

Indiener

Naam indiener
Rada Ruijter

Ontwerper/ Beleidsmaker

Naam bureau/ organisatie
STAcHE ARCHITECT
Naam projectontwerper(s)/ beleidsmaker(s)
Eva Stache

Opdrachtgever

Naam opdrachtgever
De Zorgcirkel, contactpersoon Fred Koelmans, projectleider

Betrokken partijen

Relevante adviseurs
Constructiebureau Tentij, MUL bv.
Naam gebruiker
De Zorgcirkel
Naam fotograaf
Eva Stache

Afbeeldingen & Projectinformatie

Download hier de projectinformatie PDF

Deel deze inzending