Categorie

Cultuurhistorie als inspiratiebron, Herbestemming, hergebruik en transformatie, Leefbaarheid en sociale cohesie

Projectgegevens

Naam project
IKC Hippolytushoef
Functie/ invulling van het gebouw of gebied
Integraal kindcentrum, basisonderwijs en kinderopvang
Adres
Elft 53
Plaats
Hippolytushoef
Gemeente
Hollands Kroon
Gerealiseerd in
2022
(Bruto) Oppervlak (m2)
2900 m2
Bouwsom (euro)
EUR 5.200.000

Algemene toelichting op het project

Een baken in het dorp, dat moet de Brede School Hippolytushoef (Surplus, Sarkon en kinderopvang Hollands Kroon) volgens het team zijn, met een natuurlijke uitstraling, waar kinderen zich in alle vrijheid kunnen ontwikkelen. De nieuwe school is gebouwd op de huidige locatie van De Kei. In de oorspronkelijke opdracht diende het bestaande gebouw gesloopt te worden, het was verouderd en niet meer geschikt om modern onderwijs in te geven. Voor het dorp is het bestaande schoolgebouw echter van grote betekenis, velen zijn hier naar school geweest en bewaren er warme herinneringen aan. Op initiatief van BRTArchitecten is bij nader onderzoek naar het gebouw gebleken dat het frontgebouw aan de Elft, zowel technisch als functioneel goed bruikbaar is. Hier zullen met name de ruimtes voor ondersteunende functies worden ondergebracht, terwijl in de karakteristieke kap het leerplein voor de bovenbouw zijn plek heeft gevonden. Ook in architectonische zin vormt het een meerwaarde voor de school en zorgt het voor een goede verankering in het dorp en de maatschappij. De nieuwbouw is in materiaal en detaillering eigentijds vormgegeven, maar sluit in vorm aan op het frontgebouw. De aansluiting van de terra-kleurige kap op de bestaande pannenkap refereert naar de aansluiting van de schuur op het voorhuis van een boerderij. Zo wordt het IKC een modern onderwijsgebouw met oog voor haar geschiedenis. De leerpleinen, waaromheen de lokalen gelegen zijn, vormen de centrale ruimtes in het gebouw. Hier vinden lesactiviteiten plaats in verschillende groepssamenstellingen. Duurzaamheid en circulariteit waren belangrijke thema’s in het project. Voorbeelden van circulair bouwen zijn het handhaven van een deel van het bestaande gebouw, het hergebruik van bestaande paneeldeuren, houten balken, tegels en dakpannen en andere materialen. Dit is niet alleen circulair, maar werkt ook sfeerverhogend in het interieur. In energetische zin is het gebouw energieneutraal, door gebruik van warmtepompen, zonnepanelen en een zeer hoogwaardig isolerende gevel. Het bestaande gebouw is hierbij op nieuwbouw-niveau gebracht. De Escher-achtige centrale trap verbindt de verdiepingen op meerdere manieren met elkaar. Hierin zijn een tribune, een podium, toiletten en bergingen verwerkt, maar misschien nog wel belangrijker: hier kan worden ontdekt...

Indiener

Naam indiener
mevr. Astrid Zwaag

Ontwerper/ Beleidsmaker

Naam bureau/ organisatie
BRTArchitecten
Naam projectontwerper(s)/ beleidsmaker(s)
ir. Erik van Wel

Opdrachtgever

Naam opdrachtgever
Stichting Sarkon, Stichting Surplus, Kinderopvang Hollands Kroon

Betrokken partijen

Relevante adviseurs
Adviesbureau Sijperda-Hardy BV, Berkhout Tros Bouwadviseurs BV, Kolom Bouwadvies. Gemeente Hollands Kroon
Naam fotograaf
Kenneth Stamp

Afbeeldingen & Projectinformatie

Download hier de projectinformatie PDF

Deel deze inzending