Categorie

Herbestemming, hergebruik en transformatie, Transformatie landelijk gebied

Projectgegevens

Naam project
Het Uithoorns model
Functie/ invulling van het gebouw of gebied
Beleidsmodel voor transformatie landelijk gebied
Adres
Laan van Meerwijk
Plaats
Uithoorn
Gemeente
Uithoorn
Gerealiseerd in
2021

Algemene toelichting op het project

Sinds 2011 geeft de gemeente Uithoorn op een bijzondere wijze uitvoering aan de voormalige Ruimte voor Ruimteregeling van de provincie Noord Holland. Deze regeling is in 2020 afgeschaft door de provincie, maar op grond van het overgangsrecht heeft de gemeente in dat jaar nog een project in procedure gebracht dat thans nog loopt. Naar verwachting zullen Provinciale Staten van Noord Holland op 23 mei a.s. als onderdeel van de Omgevingsverordening 2022, een nieuwe Ruimte voor Ruimte regeling aannemen die gemodelleerd is naar de uitvoering door de gemeente Uithoorn. Onze inzending betreft aldus het beleid zoals de gemeente dat al tien jaar voert in het kader van Ruimte voor Ruimte en dat wij hopelijk voort kunnen zetten na 1 januari 2023, wanneer de Omgevingsverordening 2022 inwerking treedt, tegelijk met de Omgevingswet. Het bijzondere aan ons model - dat wij het Uithoornse Model hebben gedoopt - is dat het gebiedsontwikkeling ten behoeve van de transformatie van het landelijk gebied aanzienlijk kan versnellen en vereenvoudigen.

Indiener

Naam indiener
Gemeente Uithoorn

Ontwerper/ Beleidsmaker

Naam bureau/ organisatie
Gemeente Uithoorn
Naam projectontwerper(s)/ beleidsmaker(s)
S. Meulenbelt en T. Vink

Opdrachtgever

Naam opdrachtgever
Gemeente Uithoorn

Betrokken partijen

Naam fotograaf
Thomas Vink

Afbeeldingen & Projectinformatie

Download hier de projectinformatie PDF

Deel deze inzending