Categorie

Conceptontwikkeling architectuur en woningbouw, Klimaatadaptatie, duurzaamheid en energietransitie, Leefbaarheid en sociale cohesie

Projectgegevens

Naam project
Buurtskap de Tuunen
Functie/ invulling van het gebouw of gebied
Woonwijk als (tijdelijke) uitbreiding van Den Burg
Adres
Koolwitje en Klaverspanner
Plaats
Den Burg
Gemeente
Texel
Gerealiseerd in
2021
(Bruto) Oppervlak (m2)
75.000 m2
Bouwsom (euro)
Miljoenen

Algemene toelichting op het project

Buurtskap De Tuunen, Den Burg

Duurzaamheid, samen delen, natuur en landschap staan centraal in de Tuunen. Woningen zijn zeer energiezuinig. Buitenruimte en voorzieningen worden gedeeld. Buurtbewoners zorgen met elkaar voor een prettige groene woonomgeving. Als het nodig is helpen ze elkaar, met een klus of boodschap. Daarnaast is er ruimte voor bijzondere, innovatieve woonvormen, zoals tiny houses.

Wonen in een groen landschap

In opdracht van de gemeente Texel en woningcorporatie Woontij is deze wijk ontworpen op 7,5 hectare. In een nieuw openbaar landschap zijn 140 woningen geclusterd in een aantal erven met elk collectieve groene ruimte(s). Bijzonder in dit project is de tijdelijkheid; de 100 sociale huurwoningen die nu urgent zijn zouden over 20 jaar weer weg kunnen. De normaliter niet gestelde vraag wat je dan achter laat heeft ons ertoe aangezet om de ontwikkeling niet als wijk maar als landschap op te vatten. De gekozen invulling: verplaatsbare woningen zijn te gast en onder- en bovengrondse infrastructuur is zo licht mogelijk.

Gezamenlijkheid

Tweede bijzonderheid is dat dit landschap als sociale drager wordt ingezet. Bewoners (waarvan 20 met zorgbehoefte) worden zowel ruimtelijk als in een interactief proces ‘georganiseerd’ rondom het vele collectief te gebruiken en te beheren groen. Individualisering, vergrijzing, flexibilisering van werk, flexibilisering van relaties, participatiesamenleving, deeleconomie, klimaatverandering. Allemaal trends met gevolgen voor het wonen. Wij constateren dat mensen vaker alleen wonen en daarom juist nieuwe sociale verbanden zoeken. Een langer leven alleen vraagt meer sociale aspecten van het wonen. Wij ambiëren in De Tuunen om de gezondheid van de bewoners positief te beïnvloeden. Dit meten we de komende jaren middels enquêtes en onderzoek naar Positieve gezondheid door het Lois Bolk Instituut.

Het resultaat:

• Een langer gezond leven, samen, in een levend landschap

• Prefab gasloze woningen, hoge bouwfysische kwaliteit zonder zware boven- en ondergrondse-infrastructuur, eenvoudig verplaatsbaar.

• Een landschap waarin woningen te gast zijn: geen landschap opofferen, maar creatie van nieuw landschap.

• Oppervlakteverdeling; woningen en collectieve tuinen 36%, openbaar water en groen 66%, voor verkeer slechts 8%.

• Bij veel nieuwbouwwijken is dat: woningen en tuinen 60%, openbaar water groen 20%, verkeer 20%.

Zie https://youtu.be/d71-Do4aFro en www.buurtskapdetuunen.nl

Indiener

Naam indiener
Oscar Haffmans

Ontwerper/ Beleidsmaker

Naam bureau/ organisatie
FARO architecten /en/ La4sale Landschap architecten
Naam projectontwerper(s)/ beleidsmaker(s)
Jurgen van der Ploeg, Kim Warmerdam / Pepijn Godefroy, Marieke Timmermans

Opdrachtgever

Naam opdrachtgever
Gemeente Texel en Woningstichting Woontij

Betrokken partijen

Relevante adviseurs
Faro Architecten, LA4SALE Landschapsacrchitecten, Fooq gebiedsontwikkeling en projectleiding (Oscar Haffmans) , SmitsRinsma Uitvoerings(begeleiding infra en civiel (Ritso Sikma), Beaumont gebiedscommunicatie (Simone Schouten), Studio Placemakers kwartiermaker (Hans Goslinga).Kwartiermaker
Naam gebruiker
honderden bewoners, www.hethuisvantantejans.nl, www.novalishoeve.nl
Naam fotograaf
Hans Peter Föllmi www.IC4U.org

Afbeeldingen & Projectinformatie

Download hier de projectinformatie PDF

Deel deze inzending