Gemeente Zaanstad

De Adviescommissie Welstand en Monumenten Zaanstad vergadert op dinsdag in de even weken van het jaar in het gemeentehuis van Zaanstad, Stadhuisplein 100 te Zaandam. Onderstaand vindt u het vergaderschema. De vergaderingen zijn openbaar toegankelijk. Wilt u een toelichting geven op één van de plannen? Neem dan contact op met de plantoelichter van de gemeente.

Samenstelling commissie

Marlies van Diest, landschapsontwerper, voorzitter
ir. Bart Duvekot, architect
Rob de Vries, architect
drs. Marijke Beek, architectuurhistoricus
drs. Johan Jacobs, adviseur Monumentenkamer
Linette Pielkenrood – van Mechelen, burgerlid
Marga Palmboom, burgerlid

Plantoelichter

Mariëtte Zijderveld
Joost van den Ham

Commissiecoördinator

drs. Ingrid Langenhoff

Ingrid Langenhoff, beleidscoördinator
INGRID LANGENHOFF
VERGADERSCHEMA 2019
cijferbijlage 2018
zend in! uw mooiste plek in zaanstad
Wat is mooi in Zaanstad?