Gemeente Zaanstad

De Adviescommissie Welstand en Monumenten Zaanstad vergadert op dinsdag in de even weken van het jaar in het gemeentehuis van Zaanstad, Stadhuisplein 100 te Zaandam. Onderstaand vindt u het vergaderschema. De vergaderingen zijn openbaar toegankelijk. Wilt u een toelichting geven op één van de plannen? Neem dan contact op met de plantoelichter van de gemeente.

Samenstelling commissie

Marlies van Diest, landschapsontwerper, voorzitter
ir. Bart Duvekot, architect
drs. ing. Natasja Hogen, architectuurhistoricus
drs. Johan Jacobs, architectuurhistoricus
Onno Vlaanderen, architect
Ben Mendes, burgerlid
Christiaan Homburg, burgerlid

Plantoelichter

Ruud van Diepen

Commissiecoördinator

drs. Ingrid Langenhoff

Ingrid Langenhoff, beleidscoördinator
INGRID LANGENHOFF
VERGADERSCHEMA 2022
JAARVERSLAG 2021
cijferbijlage 2020
zend in! uw mooiste plek in zaanstad
Wat is mooi in Zaanstad?