Gemeente Zaanstad

De gemeentelijke adviescommissie Welstand en Monumenten Zaanstad vergadert op dinsdag in de even weken van het jaar digitaal via MS teams. Onderstaand vindt u het vergaderschema. De vergaderingen zijn openbaar toegankelijk. Wilt u een toelichting geven op één van de plannen? Neem dan contact op met de plantoelichter van de gemeente.

Samenstelling commissie

ir. Bart Duvekot, architect, interim-voorzitter
dr. ing. Natasja Hogen, architectuurhistoricus
Onno Vlaanderen, architect
Ben Mendes, burgerlid
Christiaan Homburg, burgerlid

Plantoelichter

Rob Huijser

Commissiesecretaris

Sander van Alphen MA

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer