Gemeente Wijdemeren

De Welstands- en Monumentencommissie Wijdemeren vergadert op woensdag in de even weken van het jaar in het gemeentehuis van Wijdemeren, De Rading 1 te Wijdemeren. Onderstaand vindt u het vergaderschema. De vergaderingen zijn openbaar toegankelijk. Wilt u een toelichting geven op één van de plannen? Neem dan contact op met de plantoelichter van de gemeente.

Samenstelling commissie

drs. Sophie van Ginneken, architectuurhistoricus, voorzitter
ir. Daniel Peters, architect
ir. Peter Rutten, architect

Plantoelichters

Roderick Baro

Commissiesecretaris

Sebas Baggelaar

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer