Gemeente Wijdemeren

De Welstands- en Monumentencommissie Wijdemeren vergadert op maandag in de oneven weken van het jaar in het gemeentehuis van Wijdemeren, De Rading 1 te Wijdemeren. Onderstaand vindt u het vergaderschema. De vergaderingen zijn openbaar toegankelijk. Wilt u een toelichting geven op één van de plannen? Neem dan contact op met de plantoelichter van de gemeente.

Samenstelling commissie

drs. Sophie van Ginneken, architectuurhistoricus, voorzitter
ir. Egon Kuchlein, architect
ir. Jeroen Hooyschuur, architect

Plantoelichter

Ellen ten Boom

Commissiecoördinator

Sebas Baggelaar

SEBAS BAGGELAAR
VERGADERSCHEMA 2022
Jaarverslag 2020
cijferbijlage 2020
zend in! uw mooiste plek in wijdemeren
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer
Wat is mooi in Wijdemeren?