Gemeente Uitgeest

De Welstandscommissie Uitgeest vergadert op maandag in de oneven weken van het jaar in het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1, te Castricum. Voorafgaand vindt de gemandateerde zitting plaats. Onderstaand het vergaderschema. De vergaderingen zijn openbaar toegankelijk. Wilt u een toelichting geven op één van de plannen? Neem dan contact op met de plantoelichter van de gemeente.

Samenstelling commissie

ir. Peter de Ruyter, landschapsarchitect, voorzitter
ir. Marleen van Driel, architect
ir. Maarten Overtoom, architect

Plantoelichter

Patrick Monincx
Anneke Westerhof-Sikma

Commissiecoördinator

drs. Emmy Kanon

Emmy Kanon, beleidscoördinator
EMMY KANON
VERGADERSCHEMA 2019
cijferbijlage 2018
zend in! uw mooiste plek in uitgeest