Gemeente Uitgeest

De Welstandscommissie Uitgeest vergadert op maandag in de oneven weken van het jaar in het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1, te Castricum. Voorafgaand vindt de gemandateerde zitting plaats. Onderstaand het vergaderschema. De vergaderingen zijn openbaar toegankelijk. Wilt u een toelichting geven op één van de plannen? Neem dan contact op met de plantoelichter van de gemeente.

Samenstelling commissie

ir. Peter de Ruyter, landschapsarchitect, voorzitter
ir. Willemien van Duijn, architect
ir. Ron Baltussen, architect

Plantoelichter

R. Postma
M. Wilms
R. Schuurman
J. Perez- van Aken
O. Vink
J. Hopman

Commissiesecretaris

Kees van Hoek