Gemeente Koggenland

De Welstandscommissie Koggenland vergadert op woensdag in de even weken van het jaar in het gemeentehuis van Koggenland, Middenhof 2 te De Goorn. Onderstaand vindt u het vergaderschema. De vergaderingen zijn openbaar toegankelijk. Wilt u een toelichting geven op één van de plannen? Neem dan contact op met de plantoelichter van de gemeente.

Samenstelling commissie

ing. Nico Zimmermann, architect en voorzitter
ing. Patrick van Emmerik, architect
ir. Sandra van Assen, stedenbouwkundige

Plantoelichter

Michel Haakman en Matty Groeneveld

Commissiecoördinator

dr. Kim Zweerink

kim zweerink
VERGADERSCHEMA 2021
cijferbijlage 2020
Visie op uniek veenweidegebied
zend in! uw mooiste plek in koggenland