Gemeente Alkmaar

De Welstands- en Monumentencommissie Alkmaar vergadert op donderdag in de oneven weken van het jaar in de Besognekamer van het oude stadhuis aan de Langestraat 97. Onderstaand vindt u het vergaderschema. De vergaderingen zijn openbaar toegankelijk. Wilt u een toelichting geven op één van de plannen? Neem dan contact op met de plantoelichter van de gemeente.

Samenstelling commissie

Dana Ponec, voorzitter
Kees Doornenbal, restauratie-architect
Hester Aardse, monumentenlid
ir. Bastiaan Jongerius, architect
Harry Snellaars, burgerlid
ing. Sandra van Vuuren, burgerlid
Ray Stofberg, plv. burgerlid
Jan de Lange, plv. burgerlid

Plantoelichter

Ing. Robbert Olthof

Commissiecoördinator

Aniek de Jong

ANIEK DE JONG
VERGADERSCHEMA 2022
JAARVERSLAG 2020
cijferbijlage 2020
zend in! uw mooiste plek in alkmaar