Gemeente Alkmaar

De commissie omgevingskwaliteit Alkmaar vergadert op donderdag in de oneven weken van het jaar in de Besognekamer van het oude stadhuis aan de Langestraat 97. Onderstaand vindt u het vergaderschema. De vergaderingen zijn openbaar toegankelijk. Wilt u een toelichting geven op één van de plannen? Neem dan contact op met de plantoelichter van de gemeente.

Samenstelling commissie

Dana Ponec, voorzitter
Marcel Heijmans, restauratie-architect & bouwhistoricus
Hester Aardse, monumentenlid
ir. Bastiaan Jongerius, architect
ing. Sandra van Vuuren, burgerlid
Ray Stofberg, burgerlid
Jan de Lange, plv. burgerlid

Plantoelichter

Martin Admiraal

Commissiesecretaris

Aniek de Jong