Gemeente Alkmaar

De Welstands- en Monumentencommissie Alkmaar vergadert op donderdag in de oneven weken van het jaar in de Besognekamer van het oude stadhuis aan de Langestraat 97. Onderstaand vindt u het vergaderschema. De vergaderingen zijn openbaar toegankelijk. Wilt u een toelichting geven op één van de plannen? Neem dan contact op met de plantoelichter van de gemeente.

Samenstelling commissie

ir Miranda Reitsma, voorzitter
Kees Doornenbal, restauratie-architect
Hester Aardse, monumentenlid
ir. Bastiaan Jongerius, architect
Harry Snellaars, burgerlid
ing. Sandra van Vuuren, burgerlid
Ray Stofberg, plv. burgerlid
Jan de Lange, plv. burgerlid

Plantoelichter

Robert Olthof

Commissiecoördinator

Reinier Mees

REINIER MEES
VERGADERSCHEMA 2019
cijferbijlage 2018
zend in! uw mooiste plek in alkmaar