Gemeente Edam-Volendam

De Welstand- en monumentencommissie Edam-Volendam vergadert op maandag in de even weken van het jaar op de Mgr. C. Veermanlaan 1F te Volendam. Onderstaand vindt u het vergaderschema. De vergaderingen zijn openbaar toegankelijk. Wilt u een toelichting geven op één van de plannen? Neem dan contact op met de plantoelichter van de gemeente.

Samenstelling commissie

ir. Bastiaan Gribling, stedenbouwkundige, voorzitter
Rob de Vries, architect
ing. Nico Zimmermann, architect
Hans Boonstra, monumentendeskundige
Peter de Vries, burgerlid, vereniging Oud Edam
Thomas Zwarthoed, burgerlid Vereniging Oud Volendam
Gerrit Kuijper, burgerlid Stichting Historisch Zeevang

Plantoelichter

M. Steur
A. Hoekstra

Commissiecoördinator

Renee Stroomer MA

Renee Stroomer
VERGADERSCHEMA 2022
JAARVERSLAG 2020
cijferbijlage 2020
zend in! uw mooiste plek in edam-volendam