Gemeente Edam-Volendam

De Welstand- en monumentencommissie Edam-Volendam vergadert op maandag in de even weken van het jaar op de Mgr. C. Veermanlaan 1F te Volendam. Onderstaand vindt u het vergaderschema. De vergaderingen zijn openbaar toegankelijk. Wilt u een toelichting geven op één van de plannen? Neem dan contact op met de plantoelichter van de gemeente.

Samenstelling commissie

ir. Bastiaan Gribling, stedenbouwkundige, voorzitter
Marcel Heijmans, architect
ir. Anke Zeinstra, architect
Hans Boonstra, monumentendeskundige
Jan Nieuweboer, burgerlid Vereniging Oud Volendam
Peter de Vries, burgerlid Oud Edam
Gerrit Kuijper, burgerlid Stichting Historisch Zeevang

Plantoelichter

Dhr. S. Diepenhorst

Commissiecoördinator

Renee Stroomer MA

Renee Stroomer
VERGADERSCHEMA 2022
JAARVERSLAG 2020
cijferbijlage 2020
zend in! uw mooiste plek in edam-volendam